Hånd, der holder en smartphone med en taleboble, hvori der står 'OK21'

Virtuelle møder er kommet for at blive, vurderer Michael Rosenberg. Derfor glæder det ham også, at 30 medlemmer deltog i et møde om de kommende overenskomstforhandlinger, hvor især deltagernes ønsker til overenskomsten dominerede debatten.

- Overenskomsten er ikke HK’s – det er medlemmernes. De ved, hvor skoen trykker på arbejdspladsen, og hvilke ændringer der kan være med til at gøre deres arbejdsplads og arbejdsmiljø mere attraktivt. Derfor er det afgørende for os, at vi får medlemmernes input, fortæller Michael.

Forud for tidligere overenskomstforhandlinger har HK Kommunal og tillidsrepræsentanterne været rundt på arbejdspladserne og uddelt postkort med en opfordring til at komme med ønsker og input til de krav, som HK Kommunal skal præsentere arbejdsgiverne for ved overenskomstforhandlingerne. Sådan bliver det ikke i år.

- Corona har sat en stopper for arbejdspladsbesøg og forsamling af større grupper. Her midt i september er medarbejderne i flere af de kommuner, som ligger i HK Sjællands område, stadig ikke tilbage til forholdene, som de var før Corona. Mange medlemmer er derfor enten sendt hjem på hjemmearbejde, eller der er givet en kraftig opfordring til at arbejde hjemme, hvor det kan lade sig gøre. Derfor valgte vi at holde dette virtuelle medlemsmøde, ligesom at medlemmernes input denne gang skal indsendes elektronisk, siger Michael.

Komptencefond, fritvalg, løn eller noget fjerde

Der var en god debat på mødet, og flere deltagere bød ind med forslag.

  • Skal overenskomsten indeholde en udvidelse af Kompetencefonden?
  • Skal der være øremærket penge til lokal lønforhandling?
  • Vil mere fritvalg give mere fleksibilitet?
  • Skal vi gå efter højere løn og pension eller omsorgsdage til alle?
  • Er der noget, vi hermed vil give køb på for at få plads til andre krav?

- Jeg er glad for, at vores medlemmer er så engagerede og villige til at bidrage. Det er med til at sikre, at vi rammer plet med vores krav, og vi står stærkt over for arbejdsgiverne, når vi kan sige, at de krav, vi kommer med, kommer fra vores medlemmer – arbejdsgivernes medarbejdere, pointerer Michael, og fortsætter:

- Vi fik mange gode forslag på banen, og jeg glæder mig til at se endnu flere, når vi får samlet alle krav sammen.

Giv os dit input

Michael Rosenberg har en klar opfordring:

Har du ønsker til, hvad vi skal lægge vægt på i overenskomstforhandlingerne, så send dem til os. Alle forslag bliver læst og gennemgået konstruktivt og bliver en del af de generelle krav til overenskomsten, slutter Michael.

Forslag til krav kan indtastes på www.hk.dk/ok21 senest den 25. september.
På hjemmesiden 
kan du også komme med input til, hvad der er vigtigst for dig.