Sagen om beregning af erstatning ved arbejdsskade er afsagt i landsretten i 2018. Så er din sag afgjort før 2018, er der god grund til at være opmærksom, ligesom der kan været truffet forkerte afgørelser en tid efter dommen.

Det afgørende er, om der i din sag er taget hensyn til den såkaldte efterlønspræmie. Indtil 2018 anså Ankestyrelsen ikke efterlønspræmien som en del af årslønnen medmindre tilskadekomne var begyndt at optjene efterlønspræmien på skadetidspunktet. Men den skal tælles med for alle, der har mistet efterlønspræmie på grund af en arbejdsskade. 

Så betalte du til efterlønsordningen og havde du regnet med at arbejde til pensionsalderen, skal efterlønspræmien tælle med i årslønnen og erstatningen ofte være højere

Du skal selv gøre noget

Hverken HK eller Ankestyrelsen har desværre mulighed for at fremsøge alle de sager, der er afgjort forkert.

Hvis du mener, at du har fået for lidt i erstatning – eller er du blot i tvivl - skal du selv tage affære. I første omgang kan du kontakte din lokale HK-afdeling, der vil hjælpe dig videre.

Du kan også læse mere på Arbejdssskadestyrelsens hjemmeside: Mulighed for at genoptage sager, hvis mistet efterlønspræmie skyldes en arbejdsskade 


Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.