Både medarbejderne på jobcentrene og de ledige er glade for at afholde møder på Teams, Skype og telefonen. På grund af coronaen har regeringen valgt at forlænge muligheden indtil nytår.

Det er glædeligt, da en undersøgelse, KLs nyhedsbrev Momentum tidligere har lavet blandt 5.778 ledige i 12 forskellige kommuner, viste at ordningen var særdeles populær.

Win-win

Hele 92 pct. Af de ledige var interesseret i, at flere af samtalerne med jobcentret i fremtiden kan foregå via telefon- eller videosamtaler. 66 pct. er meget interesseret, mens kun tre pct. er decideret imod.

Også fra jobcentrenes side er erfaringerne med telefon- og videosamtaler positiv. En tidligere Momentum-undersøgelse blandt jobcenterchefer viser, at 94 procent mener, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen, hvis jobcentrene fremover fortsat har mulighed for at afholde samtaler med de ledige via telefon og video.