For mange virksomheder kniber det stadig med at få ordrebøgerne fyldt pga. coronakrisen. Derfor har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en ny aftale, som skal holde hånden under de trængte virksomheder. Aftalen, som blev vedtaget i Folketinget d. 14. august, giver virksomhederne mulighed for at sende medarbejdere på arbejdsfordeling eller uddannelse.
Ved arbejdsfordeling deles medarbejdere om det arbejde, der er, og sendes hjem på dagpenge, når der ikke er noget at lave. Fordelen for en virksomhed er, at den kan holde på sine medarbejdere og samtidig kun betaler løn, for det arbejde, der bliver udført. For medarbejderne er fordelen selvfølgelig, at de kan beholde deres job.

Læs mere om midlertidig arbejdsfordeling

Hvis du skal på arbejdsfordeling

For dig som medarbejder betyder en aftale om arbejdsfordeling, at du kan blive sendt hjem 1 til 2,5 dage om ugen i gennemsnit. Aftalen kan højst løbe i 4 måneder.
Når du er på arbejde, får du løn fra din virksomhed, og når du er hjemsendt, får du mulighed for at modtage supplerende dagpenge.

Dagpengesatsen ved midlertidig arbejdsfordeling er ca. 143,50 kr. pr. time, som svarer til 23.000 kr. pr. måned. Det er noget højere end den almindelige dagpengesats, som er 119,05 kr. pr. time (19.083 kr. pr. måned). Du skal tjene ca. 28.000 pr. måned for at kunne få den forhøjede sats.

  • Har du været medlem af HK og HK’s a-kasse i minimum 12 måneder, og opfylder du iøvrigt betingelserne, så kan du med HK Kollektiv Lønforsikring få suppleret dine dagpenge op til 80 % af din normale løn. Er du fuldtidsansat kan du få lønforsikring for 962 timer, som svarer til 6 måneders fuldtidsansættelse.
  • Har du ikke været medlem af HK og HK’s a-kasse i 12 måneder, kan du ikke få dagpengene suppleret op med HK Kollektiv Lønforsikring. Er du dagpengeberettiget, får du selvfølgelig dagpenge.
  • Har du ikke optjent ret til dagpenge efter de gældende a-kasseregler, kan du alligevel få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Dog mod, at du betaler, hvad der svarer til dobbelt a-kassekontingent oveni i dit almindelige a-kassekontingent. Du fortsætter med at optjene dagpengeret.
  • Ansatte, der ikke er medlemmer af en a-kasse, får også ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. De skal dog betale tredobbelt a-kassekontingent, og optjener ikke ret til dagpenge.

Såfremt din virksomhed vil gøre brug af den nye midlertidige arbejdsfordeling, og du er i tvivl om dine rettigheder, bør du kontakte din faglige konsulent for at få råd og vejledning om den nye midlertidige arbejdsfordeling.

OBS! Dagpenge udbetalt under arbejdsfordeling trækkes ikke fra i din almindelige dagpengeret.