Drømmer om 4-dages uge og rådighedstillæg

Lotte Hansen, administrativ medarbejder i Rudersdal Kommune

Hvad er vigtigt i dit arbejdsliv?
- Jeg har lige færdiggjort en diplomuddannelse. Så lige nu er det vigtigt for mig, at mine nye kompetencer bliver sat i spil. Det er selvfølgelig et samspil mellem min leder og mig selv. Jeg forsøger virkelig at byde ind på opgaver, hver gang der kommer en åbning. Men igen – det er et samspil, som jeg er ved at oparbejde.

Hvad fungerer godt på din arbejdsplads?
- Generelt er jeg glad for mit arbejde. Min betalte frokost og flekstiden. Og selvom coronaen naturligvis ikke er en god ting – så hilser jeg den alligevel velkommen i forhold til hjemmearbejde. Krisen har virkelig vist, at man sagtens kan arbejde hjemme.

Hvad kunne være bedre?
- Jeg har siddet på et 2-mandskontor i mange år, men er flyttet i storrum for et par år siden. Og det giver mange afbrydelser og forstyrrelser. Selvom mine kolleger er søde og rare, så er der stadig meget larm – og uroen fylder desværre mere end sparringen for mig.

Hvilke emner er vigtigst for dig ved OK21?
- Det er meget vigtigt for mig, at vi vogter over vores betalte frokost! Og så synes jeg også, at vi burde indarbejde et rådighedstillæg til os HK’ere på samme måde som DJØF’erne har. Vi er mindst ligeså meget til rådighed i forbindelse med driften. Og så har jeg læst, at nogle kommuner er gået over til 4-dages uge – det tiltaler mig helt vildt. Det at kunne arbejde lidt længere og holde en ugentlig fridag, det ville være fantastisk. Jeg håber også, at der bliver åbnet mere op for hjemmearbejde, når vi engang er på den anden side af Corona. Og derudover er jeg meget glad for, at Kompetencefonden er en mulighed, ellers havde jeg aldrig fået min diplomuddannelse. Så det er meget vigtigt, at den kører videre.

Bedre seniorordninger og mere frihed

Leene Feo Holte, specialist i økonomi og planlægning på Odense Universitets Hospital

Hvad er vigtigt i dit arbejdsliv?
Arbejdsforholdene er vigtige for mig. At der er ordentlige forhold, godt kollegaskab og godt arbejdsmiljø.

Hvad fungerer godt på din arbejdsplads?
Lige præcis hvor jeg er, har vi et rigtig godt og frit miljø med frihed under ansvar. Vi tilrettelægger selvstændigt vores arbejde. Vi har det godt sammen på kryds og tværs, for nogle år tilbage har vi haft nogle problemer – men de er passé nu. Så som udgangspunkt har vi et godt arbejdsmiljø.

Hvad kunne være bedre?
Vi har det godt sammen kolleger imellem, men det sociale kunne godt være bedre. Vi har ikke så mange sociale arrangementer, man går hjem og kommer på arbejde. Tidligere kendte vi hinanden privat og kendte til ægtefæller og børn, men det er der ikke rigtig tid til længere, vi har simpelthen for travlt.

Hvilke emner er vigtigst for dig ved OK21?
Det vigtigste for mig, er at man arbejder for bedre seniorordninger. Mere ferie og frihed. Jeg har selvmulighed for at arbejde hjemme, men jeg ville gerne have det ind i overenskomsten. Under coronaen har vi lidt set gennem fingre med det fysiske arbejdsmiljø, og vi har accepteret nogle interimistiske løsninger, fordi vi alle gerne ville være fleksible. Men hvis hjemmearbejde skal ind i overenskomsten synes jeg, at man også skal have fokus på forholdene. For når det er sagt, har det helt klart været meget givtigt og har givet en bedre ro til at løse sine opgaver. Så jeg så gerne, at man havde 1-2 faste hjemmearbejdsdage om ugen. Derudover synes jeg også at pension og ligeløn for lige arbejde er vigtigt, men arbejdsforholdene og fleksibiliteten er alligevel mere vigtige.

Bedre pension for fleksjobbere

Michael P. Christensen, administrativ medarbejder i 12 timers fleksjob, Esbjerg Kommune

Hvad er vigtigt i dit arbejdsliv?

Det er vigtigt for mig, at jeg har det godt med minde kolleger. At jeg føler, at der er en mening med mit arbejde og et godt resultat i sidste ende. Det at jeg trives i det hele taget er vigtigt.

Hvad fungerer godt på din arbejdsplads?
Jeg har nogle rigtig gode kolleger og en god chef. Mine kolleger tager hensyn til mine skånebehov – jeg har nogle kognitive problemer og er for eksempel ikke så god til stress – derfor er det dejligt, at de kender mig og kan se, om jeg har en god eller en dårlig dag. Min chef tager også godt hånd om mig, og generelt har vi det sjovt og trives. Vi er en stor afdeling udelukkende med HK’ere, og vi har meget frihed under ansvar.

Hvad kunne være bedre?
Jeg synes faktisk, at det er, som det skal være. Den eneste ting er, at jeg meget gerne ville op på lidt flere timer om ugen. Jeg har tidligere været på 16 timer, og det ville jeg meget gerne igen – men på grund af besparelser, var jeg nødt til at gå ned på 12 timer.

Hvilke emner er vigtigst for dig ved OK21?
Det vigtigste for mig er helt klart pensionsordningen for fleksjobbere. I dag får vi kun pension ud fra den løn, vi får fra arbejdsgiveren. Det vil sige – jo færre timer, jo mindre i pension. På den gamle ordning fik vi pension af hele lønnen, og det betyder en del. Som det er nu, får jeg 6000-7000 udbetalt fra min arbejdsgiver, og det betyder, at jeg får omkring 1000 kroner i pension om måneden. Det ville betyde meget for mig, at blive ligestillet med mine kolleger, når det kommer til pension. Og ja, så vil jeg selvfølgelig også gerne have, at min løn skal følge udviklingen i samfundet.