Generalforsamlingen skulle egentlig have været holdt i marts men blev udskudt på grund af Corona-pandemien, der desværre stadig huserer. Derfor var der mad anrettet på tallerkener i stedet for buffet, god afstand mellem stolene og masser af håndsprit på bordene. I alt deltog 45 stemmeberettigede i generalforsamlingen.

 

- Selv om vi måske synes, Corona-reglerne begrænser os i hverdagen, skal vi holde fast i dem – og passe godt på hinanden. Det bliver nødvendigt længe endnu, sagde Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest, da hun tog hul på sin beretning.

 

- På arbejdsmarkedet har Corona også gjort de sidste måneder helt anderledes, end noget vi nogensinde har prøvet. Mange af jer har sikkert været sendt hjem i en periode – enten på lønkompensations-pakkerne eller for at passe jeres arbejde hjemmefra. Nogle har mistet deres job i Corona-krisen, fordi verden med ét nærmest gik helt i stå. Der kommer langvarige dønninger på det private arbejdsmarked. Det er jeg ikke i tvivl om, fortsatte hun.

 

- I vores A-kasse holder vi stadig vejret: Kommer der en stor tsunami af Corona-afskedigelser henover efteråret? Eller er det måske kun en Vesterhavs-bølge? Vi har taget imod ledige medlemmer med Corona som årsag, men vi er bestemt ikke så hårdt ramt, som vi kunne frygte. Hvis bølgen rammer, er vi klar, blandt andet med en særlig Corona taskforce i vores JobBørs, så vi får hjulpet ledige medlemmer godt videre, fortalte hun.

Inger Stranddorf

Skriv ikke under

HK Privat MidtVest oplevede rigtigt mange faglige sager i 2019.

 

- Mange medlemmer kontakter os og vil gerne have kigget på kontrakter, før de skriver under. Det er rigtig godt – for der er faktisk altid noget, der skal rettes. Vi ser mange eksempler på kontrakter, hvor der står, at overenskomsten ikke dækker netop det job – selv om virksomheden ellers har overenskomst.

 

- Nogle medlemmer vælger desværre at skrive under, selv om der er ting i kontrakten, som faktisk bør rettes. Vi hører folk sige, at de er bange for ikke at få jobbet, hvis de gør for meget indsigelse. Det er en trist udvikling, at man giver køb på det, en ansat ellers har ret til, sagde hun.

 

Handel med arbejdsevne

Det samme gælder sager med fleksjobbere, fortalte Inger Stranddorf.

 

- De oplever, der bliver handlet med deres arbejdsevne, at de ikke får korrekt løn, pension og fritvalgsopsparing og, at nogle arbejdsgivere ikke rigtig vil betale efter loven, gjorde hun opmærksom på.

 

- Jeg har tidligere år i min beretning talt om endelighedsklausuler. Det gør jeg igen, for de er nu blevet et problem i næsten alle opsigelsessager.

 

- Medarbejderen får ved opsigelsen præsenteret en tilsyneladende god aftale, som arbejdsgiver mener, man skal skrive under med det samme ved opsigelsen. En aftale, hvor den fyrede får en lille godtgørelse for at skrive under. På overfladen ser det måske tilforladeligt ud - men sæt ikke din underskrift!

 

- Prisen på sådan et tilbud er tårnhøj. Konsekvenserne kan være fatale. Når først man har skrevet under, vil man aldrig vil kunne rejse et krav overfor virksomheden.

 

- Vi har set klausuler med nærmest alle tænkelige elementer. Også mere alvorlige, hvor den fyrede medarbejder i realiteten ikke kan rejse en arbejdsskadesag, hvis det senere viser sig, at man har fået en arbejdsskade eller mén efter arbejdet. Det kan få konsekvenser for resten af livet, advarede hun.

 

Tør ikke rejse sag

- I det seneste år har vi også mødt en del medlemmer, der ikke tør rejse en sag om usaglig opsigelse – heller ikke, selv om de med sandsynlighed ville få medhold. Medlemmerne siger typisk, at de er bange for arbejdsgiverens reaktion – og de er bange for, at de ikke vil kunne få et nyt job indenfor samme branche.

- Det er meget bekymrende, at man giver afkald på sine grundlæggende rettigheder som ansat i Danmark. Selv om det måske ikke føles rart – og man ikke har lyst til at starte en konflikt – så må og skal det være i orden at holde på sine rettigheder som medarbejder – og gå til sin fagforening for at få hjælp til at gøre det, påpegede Inger Stranddorf.

 

Ny næstformand

På generalforsamlingen blev der valgt en ny næstformand i stedet for Niels W. Petersen, der efter en mangeårig indsats ikke genopstillede til posten.

 

Ny næstformand blev Bjarne Papsø, der blev valgt med stemmerne 27 mod 15 til Torben Jensen, mens 3 var blanke.

 

Til bestyrelsen blev også valgt Gitte Holm Møgelbjerg, Inge Odgaard Christensen, Else Vestergaard (genvalgt for 2 år) og Torben Jensen og Kim Buus Nielsen (nyvalgt for 2 år) samt Gitte Rahbek (nyvalgt for 1 år) og suppleanterne Ketty Jakobsen og Søren Poulsen (nyvalgt for 1 år).

 

Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest, er først på valg i 2021. 

 

Artiklen er opdateret 21. september 2020

Du har indflydelse som medlem

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.