For mellem 10-15 procent af erhvervsaktive over 50 år har ny teknologi betydning for om, de vælger at blive på arbejdsmarkedet længere end nødvendigt.

Det viser en undersøgelse, som National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har lavet i projektet Seniorarbejdsliv.

Her har mere end 10.000 svaret på, hvilken indflydelse ny teknologi arbejdet har for om de forlader arbejdsmarkedet før eller efter pensionsalderen.

Megen fokus har været på den fysiske formåen, herunder mulighed for ekstra fridage, men undersøgelsen viser, at ”ny teknologi” også spiller en vigtig rolle.

Men ny teknologi kan også øge kvalitet og lyst til at blive

En anden konklusion er, at hvis man som senior føler sig inddraget i indførelsen af nye teknologier – og særligt hvis man føler sig uddannet til dem, så øger det chancen for at de bliver arbejdsmarkedet.

Dertil kommer interessante pointer omkring oplevelsen af om ny teknologi øger kvaliteten af ens arbejde og funktion.

Hvis man føler, at den nye teknologi ødelægger ens faglighed, kvalitet, så øger det risikoen for at forlade arbejdsmarkedet før tid – omvendt hvis den nye teknologi opleves at øge kvaliteten.