Kalender med arbejdstider

Som afløser for lønkompensationsordningen, der udløb d. 29. august i år, har Folketinget vedtaget en ny lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven giver trængte virksomheder mulighed for at sende medarbejdere hjem på dagpenge noget af tiden, hvis der ikke er arbejde nok til alle, i stedet for at dele opsigelser ud.

- Arbejdsfordeling er ikke et kendt fænomen blandt funktionærer på det danske arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din faglige konsulent for at få vejledning om, hvad du skal gøre som tillidsrepræsentant, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

- Det nye i den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning - modsat den tidligere - er, at arbejdsgiverne ensidigt kan varsle arbejdsfordeling. Medarbejderne skal høres og har minimum 24 timer (på hverdage) til at beslutte, om de vil deltage. Disse oplysninger skal beskrive vilkårene under arbejdsfordelingen - dvs. varighed, ledighedsomfang, starttidspunkt og sluttidspunkt mv. Derudover skal høringen også overholde samarbejdsaftalen eller lov om information og høring (35 ansatte).

- En medarbejder kan fortsat sige nej til at deltage i arbejdsfordelingen, og det skal meddeles inden for 24 timersfristen - ellers er man med på arbejdsfordeling. Herefter er det arbejdsgiveren, der beslutter, hvorvidt den ansatte skal afskediges med opsigelsesvarsel og fuld løn. Opsigelsen skal fortsat opfylde saglighedskriteriet, tilføjer Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

Hvis din virksomhed vil have jer på arbejdsfordeling. er der en række regler, som virksomheden skal følge.

Virksomhedens forpligtelser:

 • Først og fremmest skal arbejdsfordelingen være sagligt begrundet. Fx på grund af ordrenedgang eller dårlig økonomi.
 • Din virksomhed skal anmelde arbejdsfordelingsordningen til jobcenteret senest samtidig med, at den træder i kraft.
 • Virksomheden har mulighed for at bruge arbejdsfordeling i max. 4 måneder fra nu og indtil 30. april 2021. Dog skal arbejdsfordelingen varsles senest 31. december i år.
 • Før arbejdsfordelingen etableres, skal du og dine kolleger informeres og høres.
 • De 4 måneder skal deles op i kortere perioder, men hvis virksomheden ikke varsler alle 4 måneder, og på et senere tidspunkt alligevel ønsker at bruge den resterende periode, så skal der et nyt varsel til.
 • Arbejdsfordelingen skal gælde alle medarbejdere inden for et område. Der er dog mulighed for at undtage nøglemedarbejdere.
 • Men arbejdsfordelingen løber, må arbejdsgiveren ikke opsige medarbejdere med samme begrundelse, som der er brugt for at indføre arbejdsfordeling.
 • Bruger virksomheden vikarer, skal de sendes hjem, før arbejdsfordelingen kan etableres.
 • Virksomheden kan ikke ansætte medarbejdere i virksomhedspraktik eller med løntilskud under arbejdsfordelingen.
 • En ordning med midlertidig arbejdsfordeling kan ikke etableres med tilbagevirkende kraft, og man kan ikke bruge både den gamle og den nye arbejdsfordelingsordning inden for det samme p.nr.

 

Medarbejdernes rettigheder:

 • I har ret til at kende alle vilkårene for arbejdsfordelingen. Fx hvor lang tid og hvor mange timer I skal være på arbejdsfordeling, og hvordan arbejdstiden er placeret.
 • I har også ret til at komme med forslag til arbejdsfordelingen.
 • Når din arbejdsgiver har præsenteret planen for arbejdsfordeling, har hver medarbejder 24 timer på en hverdag til at overveje og svare på, om han eller hun vil indgå i ordningen. Hvis en medarbejder af en eller anden grund siger nej til at deltage i arbejdsfordelingen, så kan din arbejdsgiver vælge at opsige vedkommende efter de almindelige regler om opsigelse.
 • Skulle en medarbejder finde andet arbejde med et højere timetal end på arbejdsfordelingen, kan vedkommende blive løst fra sin ansættelse med dags varsel.
 • Loven om midlertidig arbejdsfordeling giver også mulighed for, at I dygtiggør jer i stedet for at være hjemsendt på dagpenge. For at tage uddannelse skal en medarbejder indgå en aftale med din arbejdsgiver.
 • En medarbejder kan også undtages for arbejdsfordeling, hvis der er enighed mellem vedkommende og din arbejdsgiver, om at han eller hun i stedet for tager uddannelse.
 • Det er en god idé at undersøge, hvilke kurser eller uddannelser de offentlige uddannelsesinstitutioner udbyder i jer i jeres område.

Om selve ordningen:

 • I kan blive sendt på arbejdsfordeling mellem 20 og 50 % af jeres arbejdstid i perioden. Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, men skal inden for en 4 ugers periode(cyklus) i gennemsnit svare til jeres almindelige timetal.
 • De timer, I er på arbejde, skal ligge inden for jeres normale arbejdstid.
 • Arbejdstiden skal lægges fast for minimum 4 uger ad gangen. Hvis din arbejdsgiver ønsker ændringer inden for de 4 uger, skal der en ny varslingsrunde med information og høring af medarbejderne til.
 • I får dagpenge for de arbejdstimer, hvor I er sendt hjem på fordeling. Den maksimale dagpengesats er hævet til ca. 23.000 kr. pr. måned mod normalt 19.083 kr.
 • Kolleger, der opfylder betingelserne for at få HK Kollektiv Lønforsikring, kan få suppleret dagpenge op til 80 % af lønnen, mens de er på arbejdsfordeling. Læs mere om lønforsikring under arbejdsfordeling
 • Kolleger, der ikke er dagpengeberettiget, kan også få dagpenge. De skal dog betale 3 gange a-kassekontingent for hver måned, de modtager dagpenge.
 • Dagpenge beregnes efter de almindelige dagpengeregler.
 • I skal være tilmeldt det lokale jobcenter og oploade cv på jobnet.dk. I vil dog ikke blive indkaldt til rådighedssamtaler på jobcenteret. I har heller ikke pligt til at søge andet arbejde.
 • Skulle det ulykkelige ske, at virksomheden går konkurs, vil det være op til konkursboet, om arbejdsfordelingen skal fortsætte. Medarbejdere, som efterfølgende bliver afskediget, har ret til løn i deres almindelige opsigelsesperiode. Lønnen vil skulle dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Læs også FAQ om midlertidig og almindelig arbejdsfordeling