Vejleder Louise Dahl inviterer nye mentorer indenfor

Vejleder Louise Dahl inviterer nye mentorer indenfor

HK Nordjyllands vejledere opbygger i disse uger et netværk af mentorer, der skal hjælpe nyuddannede indenfor HK-området ind på arbejdsmarkedet. En mentor kan give en dimittend et rygstød i jobsøgningen ved hjælp af sparring, gode råd og netværk.

 

HK’s vejledere søger derfor flere erfarne medlemmer, som har lyst til at blive mentorer for nyuddannede medlemmer. Det fortæller vejleder Louise Dahl.

 

- Vi oplever, at mange af de nyuddannede medlemmer har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil skabe værdi for dem at have en fortrolig sparringspartner, der kan kaste et nyt blik på deres karriere. Sammen med en mentor skal den jobsøgende kunne reflektere og blive inspireret til at gå nye veje for at opnå sit mål, siger Louise Dahl.

 

Hvad går mentorordningen overordnet ud på?

Louise Dahl forklarer:

 

- En mentor skal ses som en ”kritisk og konstruktiv ven” og en kompetent sparringspartner. Mentoren stiller sin indsigt og erfaring til rådighed for de problemstillinger, som mentee (her den nyuddannede) møder i arbejdslivet på hans/hendes vej til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

- Mentornetværket er for mentor en mulighed for at give noget værdifuldt videre. Mentor bliver inspireret og får selv nye input med hjem. Som mentor vil du derfor også have mulighed for at hente ny og opdateret viden med hjem til dit eget arbejdsliv og måske blive udfordret i nogle af de ting, du arbejder med i dag.

 

- Mentee får en fagperson/mentor at ”spille bold op ad” og får muligheden for at spejle sig, og stille spørgsmål til en, der kender faget. En mentee skal være nysgerrig og ikke bange for at stille spørgsmål, så mentorsamtalen bliver en faglig diskussion og vidensdeling. Som udgangspunkt vil den nyuddannede blive tilbudt en mentor til 4-5 samtaler fordelt på op til 6 måneder.

 

Baggrund og formål

Der er stort politisk fokus på antallet af ledige nyuddannede i Region Nordjylland. Der er stor interesse for, hvordan flere gode kræfter kan bidrage med noget, der kan forkorte dimittendernes ledighedsperiode. Vores dimittender står for at træde ud på et ukendt arbejdsmarked, både fordi de nu skal ud og bruge kompetencerne fra deres uddannelse, men også fordi vores verden på kort tid har ændret sig markant pga. Covid-19.

Mentoren hjælper den nyuddannede med at finde vejen til det eftertragtede job

Mentoren hjælper den nyuddannede med at finde vejen til det eftertragtede job

 

- Hvis du har lyst til at blive mentor, forsøger vi at matche dig med en mentees faglige felt, så vidt det er muligt. Når du skal fungere som din mentee’s professionelle samtalepartner, forventer vi også, at du vil opmuntre og motivere din mentee i den svære situation at være jobsøgende, siger vejleder Louise Dahl.

 

Tjekliste for en mentor:

 

Du vil blive klædt på til rollen, og vi tilbyder dig supervision på din mentorrolle, hvis du har behov for sparring.

 

Du får udviklet dine kompetencer indenfor kommunikation og i at skabe relationer.

 

Mentor og mentee planlægger selv jeres forløb, herunder hvad indholdet i samtalerne skal være, og hvor ofte I mødes.

 

Mentee har som udgangspunktet ansvar for at lave aftalerne.

 

Kontakt Louise Dahl, hvis du vil være mentor. Louise.Dahl@hk.dk

 

Du kan også komme og høre mere, når interesserede mentorer midten af oktober måned bliver inviteret til en informationsaften på Gartnervej i Aalborg. Alle Covid-19 forholdsregler vil naturligvis blive fulgt.