Ditte Gottlieb Bredahls valgtraleI sin tale til generalforsamlingen i HK Kommunal Hovedstaden efter valget i sidste uge lød det således klart og tydeligt, at det for hende handler om, at HK’erne 'bliver bedre til at tale hinanden op og spille hinanden gode'. Nu skal det være slut med mindreværd, slut med 'vi plejer' og slut med tilbageholdenhed. Og fællesskabet skal bruges til at få sat fagligheden i centrum, fart på kompetenceudvikling og fokus på det gode arbejdsmiljø. Forrest i linjen ser hun gerne de unge. For lige som valget af hende selv til ny formand markerer et generationsskifte, ser hun helt generelt behov for et generationsskifte i fagbevægelsen.

Fremtidens HK er en hjertesag

For udfordringer er der nok af. Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde – mens digitaliseringen eksploderer, og arbejdspladserne skifter karakter. Ydermere har man i HK Kommunal en ekstra udfordring med masser af medlemmer, der snart forlader arbejdsmarkedet. Så fremtidens HK er noget, der ligger den nye formand meget på sinde.

– Både for os i HK og fagbevægelsen generelt gælder det, at vores fremtid står og falder med, at vi får de unge til at melde sig under fanerne. For jo færre vi bliver, des mindre indflydelse får vi. Derfor er det en højt prioriteret opgave for mig at være med til at sikre, at vi holder os attraktive over for de unge, lyder det fra Ditte Gottlieb Bredahl.

Unge er anderledes i dag

Nemt bliver det dog ikke, erkender hun. For i processen vil fagbevægelsen blive tvunget til at bevæge sig ad ukendte veje, eftersom de unge i dag er anderledes end unge var for 40 år siden.

– I dag er unge større individualister. For dem skal et medlemskab i høj grad være til personlig nytte. De lægger stor vægt på en stærk faglighed, med egne opgaver og respekt for deres indsats. Og så vil de have et meningsfuldt job. Alt dette skal vi som fagforening kunne rumme og understøtte bedst muligt. Men det kræver, at vi viser mod, folder ørerne ud og går i dialog med de unge, fastslår den nye formand.

For hende at se starter det med, at fagforeningen bevæger sig mere ud i landskabet. For det er her kimen til de unges engagement skal lægges.

– Jeg tror, vi i langt højere grad end hidtil skal bakke op om det faglige fællesskab lokalt. For det er dérude, vi skal give folk mulighed for at ytre sig, og dér vi skal lytte. Og efterfølgende skal vi gå hjem og vise, at vi har modet til at agere på ønskerne og behovene. For kan de næste generationer ikke se sig selv i det vi gør, melder de sig jo ikke ind, som hun siger.

Alle skal vide, hvad vi kan

Når hun i sin tale på generalforsamlingen talte for mere fokus på fagligheden, skyldes det også ønsket om en større synlighed til HK'erne:

– Der er alt for mange, der ikke ved, hvad en HK'er laver. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Når vi selv omtaler os som HK'ere, gør vi det med stolthed, fordi vi ved hvilken betydning VI tillægger det. Men gør andre det? I HK Kommunal organiserer vi mere end 20 forskellige fagligheder. Og jeg tror vi først og fremmest skal italesætte netop den faglighed vi er, fremfor 'os HK'ere', sagde Ditte Gottlieb Bredahl og tilføjede:

– Vi skal arbejde mere strategisk med synlighed. For ingen skal være i tvivl om, hvem vi er, og hvad vi kan. Lige meget hvilken faglighed vi har, har vi her en fælles opgave i at fortælle og tydeliggøre, hvordan vores arbejde hver dag gør en forskel for borgerne.

Ditte Gottlieb Bredahls CV

  • 34 år – gift og har to børn
  • Uddannet lægesekretær
  • Har desuden en akademi-uddannelse, en fagpolitisk uddannelse, en coach-uddannelse og Diplom i Ledelse
  • Tillidsrepræsentant på Amager-Hvidovre Hospital i 2009
  • Fællestillidsrepræsentant samme sted 2010
  • Valgt ind i afdelingssektorbestyrelsen for HK Kommunal Hovedstaden 2011
  • Valgt som formand for HK Kommunal Hovedstaden 2020

 

Ditte Gottlieb Bredahl