Det er samtidig god viden om det generelle lønniveau i dit fag, og på vej til jobsamtale kan det være rart at kende til lønniveauet i den type job, som du har eller søger. På den måde kan du forberede et rimeligt lønkrav, inden du går ind til jobsamtalen.

 

Lønstatistikken præger overenskomsterne

- og kampen for ligestilling

I HK bruger vi bl.a. lønstatistikken til at følge lønudviklingen, så vi kan justere overenskomsternes lønbestemmelser. Vi holder også øje med, hvordan lønforskellen mellem mænd og kvinder udvikler sig, så vi både politisk og i den enkelte medlemssag kan arbejde for at ændre på forholdene.

 

Grethe:

”Hvad kan jeg forlange i løn i nyt job?”

Det spørgsmål var Grethe optaget af, da hun fik tilbudt et nyt job som regnskabs- og administrativ medarbejder. Grethe klikkede ind på lønstatistikken på HK´s hjemmeside, men hun kunne ikke finde den helt rigtige stillingsbetegnelse, der passede til det mulige nye job:

    - Jeg synes, det er en lidt forvirrende funktionalitet på hjemmesiden, men så er det jo bare at ringe til HK, fortæller Grethe.
Hos HK Midt fik Grethe god hjælp af faglig sagsbehandler Lisbeth Korsgaard, der fandt frem til de lønninger inden for regnskab og kontoradministration i Region Syddanmark, som Grethe havde brug for:

    - I mit tidligere job lå jeg lidt over gennemsnitslønnen i lønstatistikken, og den viden gav mig ro til at stille et lønkrav, som var rimeligt ud fra det aktuelle lønniveau på området.

Hvem, hvornår, hvordan:

I perioden fra 7. september til 30. november indsamler HK lønoplysninger til den årlige lønstatistik. Statistikken omfatter medlemmer med job på private arbejdspladser. Medlemmer ansat i Staten, Kommuner og Regioner er ikke med i HK´s lønstatistik, men indgår i andre lønstatistikker baseret på tal indmeldt af arbejdspladsen.

 

Du får en mail

Du får mail fra HK med link til de felter, hvor du kan indtaste dine lønoplysninger. På nogle arbejdspladser er det tillidsrepræsentanten, der taster oplysningerne eller kontakter dig herom.

 

Ina:

”Vores praktikant har fået tilbudt job som laborant i virksomheden efter endt læretid. Hvad skal hun have i løn?”

Tillidsrepræsentant Ina Bundgaard Jensen, Fortum Waste Solutions – det tidligere Kommune Kemi i Nyborg – har en lokalaftale med arbejdsgiver om de fastansatte laboranters løn. For Ina manglede der til gengæld et passende lønniveau for nyudlærte at starte på. I HK Midt trak faglig konsulent Anders L. Andersen derfor lønstatistik for laboranter i Region Syddanmark, og Ina kunne herefter forhandle med ledelsen om en god startløn ud fra lønniveauet i regionen:

   - Jeg har fået øjnene op for, hvordan lønstatistik kan understøtte mig og mine kolleger i at få mere fart på vores lønudvikling, siger Ina og fortsætter:

   - Næste opgave er at forhandle generelle lønstigninger for os alle. Her bruger vi igen HKs lønstatistik, hvor vi for eksempel kan se, hvor meget lønniveauet udviklede sig fra 2018 til 2019, herunder specifikt for de forskellige faggrupper. Jeg har også god kontakt til tillidsrepræsentanter fra flere andre arbejdspladser i vores nærhed, som beskæftiger laboranter. Deres lønstatistik og lønaftaler er vigtig inspiration i mit arbejde for at få retfærdige lønstigninger til HK’erne.

 

Brug karrieretelefonen – den er også for dig

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.