”Gode kolleger og en god leder”. Det lader til at være en af de vigtigste ingredienser, hvis man beder HK Kommunals medlemmer om opskriften på det, der fungerer godt i deres arbejdsliv. Og så betyder det også noget at blive anerkendt og værdsat samt ikke mindst at have ledelsens tillid og dermed stor fleksibilitet i tilrettelægning af arbejdet.

Det fremgår af de mange emner, som medlemmerne har tilkendegivet som vigtige for et velfungerende arbejdsliv, og som nu indgår i forberedelserne til en ny overenskomst. Ca. 6.000 input har HK’erne leveret.

Formanden siger tak for fantastisk inspiration

HK Kommunals formand er meget glad for de mange input fra medlemmerne.

- Det er en fantastisk inspiration før forhandlingerne om en ny overenskomst. Samtidig skaber det respekt hos arbejdsgiverne, at de kan se, at vi er godt klædt på med aktuelle erfaringer fra hverdagen på medlemmernes arbejdspladser, siger Lene Roed.

Hun er lettet over, at det i den vanskelige corona-situation er lykkedes at skabe engagement om optakten:

- Vi plejer jo at komme rundt på arbejdspladserne, hvor medlemmerne giver deres mening til kende og udfylder postkort med ønsker og udsagn. Den kampagne har vi aflyst denne gang på grund af smitterisikoen. Det er vi rigtig kede af, men det er en kæmpe trøst, at medlemmerne bakker op ved at sende deres mange tanker og ideer. Alt er blevet læst, og udsagnene er virkelig inspirerende.

Se de 10 mest markante budskaber inden OK21 ...
  • Løn og pension skal følge med udviklingen
  • Fleksibilitet i arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse er meget vigtig
  • Anerkendelse af HK’ernes indsats har stor betydning for arbejdsglæden
  • Stort ønske om muligheder for hjemmearbejde
  • Gode kolleger betyder meget for et godt arbejdsmiljø
  • God og anerkendende ledelse er afgørende for et godt arbejdsliv
  • Ønsker om omsorgsdage til alle
  • Ønsker om fastholdelse og forbedring af seniorvilkår
  • Bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer vil øge trivslen
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling - og muligheder for udvikling i det hele taget – er afgørende;

Prioritering og input

Tidligere har de fysiske arrangementer fyldt meget rundt omkring i landet, men ikke denne gang. I stedet var et digitalt værktøj, der gav mulighed for at prioritere vigtigheden af ni forhold, som på forhånd var formuleret, en del af optakten til OK21 for HK’erne.

Mere end 2.500 medlemmer har i løbet af et par uger også givet deres bud på to grundlæggende spørgsmål: ”Hvad fungerer godt i dit arbejdsliv, som du nødig vil undvære?” og "Hvad kan blive bedre i dit arbejdsliv?".

Hjemmearbejde er kommet i fokus

Corona-betingelserne er helt sikkert årsag til, at et særligt emne er kommet i fokus: Hjemmearbejde. Begrebet bliver nævnt ved omkring hvert 7. bidrag, og det sker ofte i sammenhæng med ord som frihed, fleksibilitet og tillid. Flere foreslår konkret, at der bør være mulighed for 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen eller 2-4 hjemmearbejdsdage om måneden.

LÆS OGSÅ:
Det er vigtigt for Lotte, Michael og Leene

Mange henviser til de gode erfaringer under corona-nedlukningen, og flere har fået øjnene op for det positive i en pause fra storrumskontoret, så man har mere ro til opgaver, der kræver koncentration. Mindre transporttid og mere nærvær i forhold til familien tæller ifølge de mange input også op.

Anerkendelse – også i form af løn

”At min løn følger med udviklingen” er det udsagn, der har fået flest ”point” ved det første spørgsmål i den elektroniske indsamling af tilkendegivelser. Når det handler om deltagernes egne formuleringer, er det ordet ”anerkendelse”, der oftest nævnes.

Der er en sammenhæng mellem anerkendelse og en løn, der afspejler erfaringer, kvalifikationer og indsats. I nogle kommentarer nævnes anerkendelse og løn da også i samme sætning.

Også omsorgsdage fylder meget i de input, der er kommet fra medlemmerne. For det er ikke kun småbørnsfamilier og seniorer, der har et behov, lyder det. Det kan være ved sygehuskontrol, teenagere, der skal til specialtandlæge eller skole-hjem-samtale, eller pasning af aldrende forældre.

Kravene udtages 21. oktober

De ovennævnte eksempler er udelukkende fra medlemmernes udsagn i den ene spor i forberedelsen af en ny overenskomst. Det andet spor er behandlingen af de formelle forslag til overenskomstkrav. Fristen for indsendelse af krav fra afdelinger, klubber og medlemmer udløber 25. september.

HK Kommunals sektorbestyrelse og forhandlingsudvalg udtager de endelige overenskomstkrav på et møde 21. oktober 2020.

Artiklen er opdateret 23. september 2020