Tegning af fem personer af forskellig etnicitet, køn og alder

Du får en hurtig oversigt over rådene herunder.
Printer du denne side ud, har du rådene lige ved hånden: 5 gode råd om at tage mod nye kolleger

Vær gode rollemodeller

Brug fx lidt tid på et personalemøde om, hvordan I kan være gode rollemodeller, før der starter en ny ung medarbejder.

Læg en plan for den første tid

Hvad er afgørende at få viden om og blive instrueret i, når en ny ung medarbejder starter i jeres virksomhed? 
Lav en tjekliste over, hvad jeres nye kollega skal lære om jeres arbejdsgang. Derefter kan I sætte tjeklistens punkter i kalenderen, så I får afsat tid til grundig instruktion og oplæring.

Inviter til dialog

Når I modtager en ny ung kollega, kan det være en god idé at sætte dialogen i system. På den måde sikrer I jer, at der er sat tid af til at tale om, hvordan jeres nye kollega løser opgaverne bedst og bliver en del af jeres arbejdsplads. 
Få inspiration til, hvordan I får en god dialog om arbejdet på amr.dk/unge.

Opstil tydelige krav og forventninger

Italesæt jeres forventninger, når I modtager en ny ung medarbejder på arbejdspladsen –ét skridt ad gangen, så jeres nye kollega får mulighed for at lære jeres arbejdsgang at kende i et godt tempo.

Giv konstruktiv feedback

Hvornår har du sidst fået feedback på dit arbejde? Feedback kan give jeres unge nyansatte medarbejder mulighed for at lære jeres arbejdsgange endnu bedre at kende –og I kan ligeså få viden om, hvordan I kan styrke modtagelsen af nye medarbejdere.

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.