Er du i gang med Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis? Eller vil du gerne i gang? Nu er der åbnet for de første moduler i foråret 2021, nemlig "Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling" samt "Ortodonti".

Læs mere om modulerne og se datoer for undervisning på health.au.dk/aop. Ansøgningsfristen er 1. december 2020.

Alle klinikassistenter kan søge VEU-omstillingsfonden om tilskud på kr. 10.000 pr. person pr. år. Husk: Dette tilskud skal søges på samme tid som ansøgningen til et modul. Ansatte i kommunal tandpleje kan derudover søge tilskud til evt. resterende deltagerbetaling samt til transport og bøger.