Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg, som i maj 2020 besluttede, at diagnosen ”tilpasningsreaktioner” fremadrettet kan anerkendes som en erhvervssygdom.

På HK-området er det et stort gennembrud, at tilpasningsreaktioner nu kan anerkendes som en erhvervssygdom – det er noget, vi igennem mange år har arbejdet for.

Tilpasningsreaktioner ses ofte som en udløber af, at man har været udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø såsom stress eller mobning og chikane, og efterfølgende har fået stillet diagnosen ”tilpasningsreaktion” eller ”uspecificerbar belastningsreaktion”. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har ikke tidligere anerkendt tilpasningsreaktion som en erhvervssygdom, fordi tilpasningsreaktion er en forbigående sygdom, der lægefagligt ikke anses som varig.

Da tilpasningsreaktioner ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan sygdommen kun anerkendes ved at den bliver forelagt Erhvervssygdoms¬udvalget. Det gælder uanset, om sygdommen er forbigående, længerevarende eller har manifesteret sig i anden sygdom.  

Sådan gør du, hvis din sag skal genoptages

Før sagerne kan anerkendes, er det dog fortsat vigtigt, at både den arbejdsmæssige belastning kan dokumenteres, og at der er lægelig dokumentation for sygdomsudviklingen. 

Hvis du har en afvist arbejdsskadesag om tilpasningsreaktion, kan du forsøge at få den genoptaget ved at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  

Hvis du vil hjælp til genoptagelse af din sag, er du velkommen til at kontakte din lokale HK afdeling, som du finder her

 

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.