Kalender med arbejdstider

Folketinget har for nylig vedtaget en lov om midlertidig arbejdsfordeling for at hjælpe virksomhederne under coronakrisen. Hvis din arbejdsgiver ønsker at bruge ordningen, kan det ske, uden at I som medarbejdergruppe har nikket ja. Der er dog en række regler, din arbejdsgiver skal følge.

- Det er vigtigt, at du sætter dig ind i vilkårene for midlertidig arbejdsfordeling. Brug din tillidsrepræsentant, eller hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kontakt din lokale HK-afdeling for at få vejledning, siger Kim Jung Olsen, faglig chef i HK Privat.

Før arbejdsfordelingen kan etableres, skal du og dine kolleger informeres og høres.

- En arbejdsgiver kender sjældent arbejdsgangene ned til mindste detalje. I høringsrunden kan I komme med input til, hvor meget af tiden I bør være hjemsendt, og hvordan arbejdet tilrettelægges under arbejdsfordelingen, forklarer Kim Jung Olsen.

Højst 4 måneders arbejdsfordeling
Din arbejdsgiver har mulighed for at bruge arbejdsfordeling i max. 4 måneder fra nu og indtil 30. april 2021. Dog skal arbejdsfordelingen varsles senest 31. december i år. De 4 måneder kan deles op i kortere perioder, men hvis virksomheden ikke varsler alle 4 måneder, og på et senere tidspunkt alligevel ønsker at bruge den resterende periode, så skal der et nyt varsel til.

Her er de vigtigste betingelser, du skal være opmærksom på.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at kende alle vilkårene for arbejdsfordelingen. Fx hvor lang tid og hvor mange timer I skal være på arbejdsfordeling, og hvordan arbejdstiden er placeret.
 • Du har også ret til at komme med forslag til arbejdsfordelingen.
 • Når din arbejdsgiver har præsenteret planen for arbejdsfordeling, har du 24 timer på en hverdag til at overveje og svare på, om du vil indgå i ordningen. Hvis du siger nej til at deltage i arbejdsfordelingen, så kan din arbejdsgiver vælge at opsige dig efter de almindelige regler om opsigelse.
 • Skulle du finde andet arbejde med et højere timetal end på arbejdsfordelingen, kan du blive løst fra din ansættelse med dags varsel.
 • Loven om midlertidig arbejdsfordeling giver også mulighed for, at du dygtiggør dig i stedet for at være hjemsendt på dagpenge. For at tage uddannelse skal du indgå en aftale med din arbejdsgiver.

Om selve ordningen:

 • Du kan blive sendt på arbejdsfordeling mellem 20 og 50 % af din arbejdstid i perioden. Arbejdstiden kan variere fra uge til uge, men skal inden for en 4 ugers periode(cyklus) i gennemsnit svare til det aftalte timetal.
 • De timer, du er på arbejde, skal ligge inden for din normale arbejdstid.
 • Arbejdstiden skal lægges fast for minimum 4 uger ad gangen. Hvis din arbejdsgiver ønsker ændringer inden for de 4 uger, skal der en ny varslingsrunde med information og høring af medarbejderne til.
 • Du får dagpenge for de arbejdstimer, hvor du er sendt hjem på fordeling. Den maksimale dagpengesats er hævet til ca. 23.000 kr. pr. måned mod normalt 19.083 kr.
  • Opfylder du betingelserne for at få HK Kollektiv Lønforsikring, kan du få suppleret dagpenge op til 80 % af lønnen, mens du er på arbejdsfordeling. (Link) Læs mere om betingelserne for lønforsikring på hk.dk/lonforsikring
 • Er du ikke dagpengeberettiget, kan du alligevel få dagpenge. Du skal dog betale 3 gange a-kassekontingent for hver måned, du modtager dagpenge.
 • Du skal være tilmeldt det lokale jobcenter og oploade cv på jobnet.dk. Du skal dog ikke være aktivt jobsøgende.

Læs mere om arbejdsfordeling