Op mod et par hundrede af HK Kommunals arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet skulle 26. oktober have rejst til Fredericia for  som deltagere i HK Kommunals første landsdækkende arbejdsmiljøkonference  at høre spændende oplæg og indgå i debatter om, hvordan vi skaber det bedste arbejdsmiljø i lyset af fremtidens udfordringer. Situationen med udbredt corona-smitte betyder nu, at oplæg og debatter i stedet kommer til at foregå online.

Alle, der allerede har tilmeldt sig, behøver ikke at foretage sig noget, men vil senere få nærmere besked, blandt andet om, hvilken online-platform konferencen bliver afviklet på.

Flere kan komme med

I ærgrelsen over aflysningen af det fysiske arrangement blander sig det positive element, at endnu flere måske nu ser en mulighed for at deltage i arrangementet. Tilmeldingsfristen er udsat til 4. oktober, og tilmelding foregår på normal vis via HK’s kursussystem, hvor man også kan se hele programmet for konferencen.

Hent flyer

En ny flyer til omdeling blandt interesserede kan hentes her (pdf).


Arbejdsmiljøkonference 2020

26. oktober 2020 kl. 9.30-13.30.
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2020.

Deltagelse er gratis for AMR, der er medlem af HK Kommunal. Vi forventer, at du hører din arbejdsgiver, om arbejdspladsen kan dække tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du ikke kan få fri med løn, dækker HK tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm eller faglig sagsbehandler Vicky Holst Rasmussen. Du kan også henvende dig til din lokale HK-afdeling.