GPS i køretøjer, kameraer og logning af nøglekort er blot nogle af de kontrolforanstaltninger, som Kolding Kommune har brugt over for medarbejdere.

Og det er selvfølgelig helt i orden at bruge dem, men medarbejderne skal oplyses om det, slår Datatilsynet fast efter et tilsyn i Kolding.

Men Kolding Kommune har slet ikke levet op til den pligt, og derfor uddeler tilsynet en pæn stor næse – i rapporten benævnt som ”alvorlig kritik”.

5 typer af overvågning og logning

Kommunen har oplyst til Datatilsynet, at den bruger en række kontrolforanstaltninger.

Tv-overvågning
GPS-sporing af kommunens køretøjer
Logning af medarbejderes brug af internettet og e-mailsystemet
Logning af medarbejderes brug af fagsystemer
Logning i forbindelse med adgangsbegrænsninger til fysiske lokaliteter (adgangskontrol)

Disse kan potentielt benyttes til at føre kontrol med medarbejdere - dog uden det er formålet med foranstaltningerne eller anvendes til det, understreger kommunen.

Problemet er dog, at kommunen ikke har givet tilstrækkelig med oplysninger om det til medarbejderne.

Datatilsynet kritiserer kommunen for, at oplysninger stort set kun er sket mundtligt, ligesom man ikke har oplyst om formålet med behandlingen af personoplysninger, retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, de berørte kategorier af personoplysninger og det tidsrum, hvor oplysningerne vil blive opbevaret.