KSD blev d. 3. juni rullet ud til alle kommuner som nyt fagsystem for udbetaling af sygedagpenge – og lige siden har ydelsesmedarbejdere været ramt hårdt på faglighed og arbejdsglæde, fordi systemet er fyldt med fejl.

Frustrationerne over endnu et IT-system, der ikke fungerer, er nået til HK Kommunal, hvor det mildt sagt er væltet ind med henvendelser fra medlemmer.

HK Kommunalbladet har derfor konfronteret Kombit projektdirektør Peter Lykke Egelund med en række spørgsmål fra medlemmerne, dvs ydelsesmedarbejdere fra rigtig mange kommuner.

Læs interview og svarene fra Kombit via dette link

Frygter sygemeldinger

Fx lyder det fra Birgitte Haahr Larsen, leder af Ydelsescentret i Holstebro Kommune, der fortæller hvordan hendes medarbejdere har det:

- Jeg har medarbejdere, der er frustreret over systemet, og det påvirker vores arbejdsglæde, arbejdsmiljø og faglighed i sådan en grad, at det i sidste ende kan føre til sygemeldinger. Der er en kæmpe frustration, for man skal tænke på, at vi sætter en ære i at have et top-servicegen, og at sagerne kører ordentligt, men nu bliver vi mødt af skæld ud fra virksomheder og borgere, der oplever fejl, forkerte beløb og regninger, ukorrekte refusioner og så videre.

Nu flere måneder efter udrulningen er der stadig enormt med merarbejde forbundet med KSD, fordi ydelsesmedarbejderne skal kontrollere og efterbehandle henvendelser, klager og fejl.

- Vores faglighed og viden er sat helt ud af kraft. Vi kan jo se, at der er fejl i systemet, men fordi der er tale om automatiserede beregninger, har vi IKKE adgang til at ændre og korrigere for de fejl, som vi opdager. Det er så frustrerende og vores faglighed er sat helt ud af spil. Det fjerner arbejdsglæden for rigtig mange.

Hvad så med KY?

Og for at føje ekstra næring til frustrationen, så er endnu et nyt fagsystem – KY – ved at blive udrullet til kommunerne.

Systemet skal håndtere alle andre ydelser og udbetalinger end KSD/sygedagpenge, men nu er frygten at KY er lige så fyldt med fejl, så det bliver dobbelt-op på en arbejdsdag, der i forvejen er på bristepunktet af, hvad arbejdsmiljø og faglighed kan klare.

Lolland Kommune er en af de første kommuner, der er kommet på KY, og her sidder Tania Hindsgavl med administration af borgeres økonomi, enkeltydelser og andre ydelser, som nu håndteres af KY.

- Systemet har nogle klare fordele, fordi det giver os et bedre overblik, og man er fri for at arbejde i koder, men der er selvfølgelig mange udfordringer her i starten, som virkelig trækker resurser hos os. I Lolland har vi været pilotkommune, og har fået fjernet en del fejl og mangler, blandt andet takket være effektiv fejlretning hos Netcompany. Så selv om vi har store udfordringer lige nu, så er jeg sikker på, det nok skal blive godt på sigt, lyder det fra Tania Hindsgavl.

Et af de problemer, som man lige bokser med, er, at KY opfatter kommunen som én enhed – altså med kun én adresse og et ean-nummer, men sådan er kommuner sjældent organiseret og slet ikke de større kommuner.

Hos Kombit og projektdirektør Peter Lykke Egelund er man da også fortrøstningsfulde ift udrulningen af KY.

- Jeg synes, vi har taget ved lære af KSD forløbet. Vi kan se, at der i pilotfasen bliver fundet og rettet mange fejl, hvilket jo også er helt som forventet. Og KY er en anden form for implementering end KSD, fordi vi gør det i fem bølger, hvilket gør, at leverandøren bedre kan følge med i support og fejlretning, ligesom mange af de folk, som var med i udrulningen af KSD også bidrager med erfaringer KY-projekt.

En hån mod medarbejdernes faglighed

Det er dybt problematisk, lyder det fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, om implementeringen.

- Det er under al kritik, at man starter en udrulning, når et fagsystem er så fejlfyldt, som det ser ud til at være. Det er ikke bare en hån mod medarbejdere, for hvem det er en æressag at lave et ordentlig stykke arbejde, men det er også alvorligt, når borgere ikke får de rette ydelser, og grundlæggende forvaltningsret ikke overholdes.

Mads Samsing anerkender, at der ingen lette løsninger er, men at leverandører og projektansvarlige alligevel snart må lære lektien.

- De projektansvarlige må simpelthen lære at have mere tid i testfasen. Det nytter ikke at haste IT igennem, det har vi alt for mange eksempler på, og nu åbenbart et til.

Han nikker dog samtidig anerkendende til Kombits princip om at IT-systemer skal have været i stabil drift i minimum et halvt, før end man kan høste eventuelle effektiviseringsgevinster.

- Den regel håber jeg sandelig kommunerne husker og efterlever nu, pointerer Mads Samsing.