HK Stat Nordjyllands formand, Jonna Vestergaard

HK Stat Nordjyllands formand, Jonna Vestergaard

 

 

Hjemmearbejde er under corona-pandemien fløjet direkte ind allerøverst på dagsordenen på mange arbejdspladser. På direktionsgangene og ved kantinebordene drøftes hjemmearbejdspladser. Det gælder ikke mindst på de administrative arbejdspladser, hvor meget arbejde i dag kan løses både på arbejdspladsen og hjemmefra.

 

Nu, hvor smitten blusser op igen og statsministeren har anbefalet alle, der kan arbejde hjemme, om at gøre det, rykker mange hjem igen. Uanset om vi er for eller imod at arbejde hjemmefra.

 

Men hvis vi kigger lidt længere ud i fremtiden til det tidspunkt, hvor corona-pandemien har sluppet sit tag i Danmark og verden – hvad vil vi så? Vil vi beholde hjemmearbejdet i større eller mindre omfang, og hvad er fordele og ulemper?

 

For mig som mangeårig administrativ medarbejder og nu som formand for HK Stat Nordjylland handler det ikke om at være for eller imod hjemmearbejdspladser. Det handler om at skabe det rette mix, den gode balance for den enkelte, for virksomheden og for kollegafællesskabet.

 

Det bør aftales

 

I HK tror vi på, at gode løsninger opstår, når individuelle og fælles behov aftales i en åben dialog. Også når det handler om at aftale, om vi skal arbejde på kontoret eller i vores private hjem. 

 

Hjemmearbejde bør være frivilligt for den enkelte og bygge på gode og afbalancerede løsninger – og så skal arbejdsmiljøloven m.v. naturligvis overholdes. Virkeligheden er nemlig sjældent så firkantet.

 

Fordelene er mange: For nogle betyder hjemmearbejdspladsen mulighed for ro og fordybelse. Medarbejdere med pres på familielivet kan opnå den fleksibilitet, som f.eks. børnefamilier ofte savner. For mange kan hjemmearbejdspladsen reducere pendlingen. At undgå transporttid mellem hjem og arbejde betyder adskillige timers ekstra fritid om ugen.

 

Men der er også ulemper:  I nogle hjem kolliderer hjemmearbejdet med familielivet.  Arbejdsroen kan blive forstyrret af pladsmangel. Hjem med store sammenbragte familier ligner mindre børneinstitutioner, hvor legeaftaler, vasketøj og kæledyr forstyrrer muligheden for hjemmearbejdet. Nogle medarbejdere vil under hjemmearbejdet hurtigt savne at komme ud fra boligens snævre vægge og nyde samværet med kollegerne om de fælles opgaver på arbejdspladsen.

 

Hjemmearbejde kan være en velsignelse eller en forbandelse, alt efter lønmodtagerens situation

 

Kort sagt: Hjemmearbejdet kan være en velsignelse – eller en forbandelse. Alt afhængig af vores personligheder, vores individuelle livssituation og det fællesskab, vi lever i.   

 

Uanset hvad den enkelte arbejdsplads vælger, så lyder HK’s og mit råd: Sørg for en god og åben dialog mellem arbejdsgiver, den enkelte medarbejder og kollegagruppen. Husk at drøfte temaet i organisationens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Hvis beslutningen indebærer en aftale om hjemmearbejdspladser, så sæt også emnet på dagsordenen hjemmet ved køkkenbordet, så familien også inddrages i beslutningen, før arbejdspladsen flytter med hjem en del af ugen.

 

Når disse processer og forudsætninger er opfyldt, så sikrer vi, at alle bliver hørt. Så træffes beslutningen på et solidt, nuanceret grundlag, der rækker langt ud over blot at sige ja eller nej til hjemmearbejdet.