Portrætfoto af Nana Wesley Hansen taget af fotograf Mikkel Krogh

Nana Wesley Hansen forventer, at parterne finder fornuftige løsninger ved forhandlingsbordet. Foto: Mikkel Krogh for FAOS. 

 

Corona-pandemien har radikalt forandret det grundlag, overenskomsten i 2021 skal forhandles på. Sådan lyder det fra Nana Wesley Hansen, der lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

Når HK Kommunals formand, Lene Roed, og de øvrige topforhandlere til december for alvor skal lægge arm med de kommunale og regionale arbejdsgivere om de kommende års løn- og arbejdsvilkår, sker det ifølge lektoren på et bagtæppe af hidtil uset usikkerhed.

- Vi står midt i en international sundhedskrise, der også har medført en ret dyb økonomisk krise. Vi ved simpelthen ikke, i hvilken retning krisen har bevæget sig om et halvt år. Men der er nok ingen tvivl om, at den økonomiske ramme, der danner baggrund for overenskomstforhandlingen, er en del smallere, end vi havde forestillet os for bare et halvt år siden, siger Nana Wesley Hansen.

Mulighed for 0-løsning

Lønudviklingen for blandt andre HK’erne i kommuner og regioner vil derfor ifølge eksperten sandsynligvis blive beskeden.

- Hvis vi tager udgangspunkt i den hidtidige lønudvikling på det private arbejdsmarked og i den reguleringsordning, som sikrer offentligt ansatte en løndannelse, der nogenlunde matcher de privatansatte, kan blandt andre HK’erne nok regne med at bevare reallønnen, men uden store lønstigninger. Det skyldes ikke mindst, at vi fortsat regner med en meget lav inflation, lyder det fra Nana Wesley Hansen.

Videreuddannelse og medindflydelse

Hun forudser, at arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser i bred forstand bliver nogle af de bærende temaer ved den kommende overenskomstforhandling.

- Forholdene for seniorerne og ikke mindst hele digitaliseringen og i den forbindelse de under corona-nedlukningen indhøstede erfaringer med hjemmearbejde vil nok præge vinterens forhandlinger, lyder det fra forskeren.

Udfordringerne bliver, hvordan man får de spørgsmål indarbejdet i en overenskomstsammenhæng, mener Nana Wesley Hansen. Hun peger på, at attraktive arbejdspladser i stor udstrækning handler om arbejdsmiljø, at få videreuddannet medarbejderne og om god og tillidsskabende ledelse.

- Og så handler nye, fleksible arbejdsformer i den grad også om at give medarbejderne indflydelse på arbejdspladsen og på arbejdsgangene. Det gælder ikke mindst i forhold til digitaliseringen, hvor inddragelse og kompetenceudvikling er nøgleordene for en succesfuld omstilling, siger Nana Wesley Hansen.

Aftalesystemet virker

Arbejdsmarkedsforskeren konstaterer i øvrigt, at den danske model med frivillige aftaler mellem overenskomstbærende fagforeninger, regering og arbejdsgivere har vist sin store værdi under corona-krisen.

- Den danske model og aftaler som grundlag for reguleringen af arbejdsmarkedet har skabt afgørende resultater i løbet af det seneste halve år. Jeg er sikker på, at man også ved OK21 sammen vil finde nogle fornuftige løsninger under de givne omstændigheder, lyder det fra Nana Wesley Hansen.