Michaels Ziegler stod også i spidsen for KL da der blev forhandlet om OK18.

Når HK Kommunals formand, Lene Roed, og de andre topforhandlere fra lønmodtagerside hen over vinteren skal krydse OK21-klinger med arbejdsgiverne, er det med KL’s Michael Ziegler og Danske Regioners Anders Kühnau for bordenden. S

åvel Michael Ziegler, der er arbejdsgiverrepræsentant for 417.000 fuldtidsbeskæftigede, kommunale medarbejdere, som Anders Kühnau, der forhandler som arbejdsgiver for regionernes 124.000 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, giver udtryk for pæn anerkendelse af HK Kommunals OK21-offensiv for attraktive arbejdspladser.

Overenskomst i balance

Attraktive, kommunale arbejdspladser er således ifølge Michael Ziegler et vigtigt, selvstændigt mål for KL.

- Det er udtryk for god forberedelse, når HK indsamler input fra de mange medlemmer under overskriften ’Attraktive arbejdspladser’. Den fælles opgave bliver at balancere medarbejdernes behov og ønsker med det samfundsmæssige behov for effektive og veldrevne kommuner i en stram økonomi, siger Michael Ziegler, der foruden at være formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg også er borgmester i Høje Taastrup Kommune.

Fokus skal også være på den teknologiske udvikling og på, hvordan arbejdsgivere og lønmodtagere sammen sørger for, at de rette kompetencer er til stede både på kort og lidt længere sigte, mener Michael Ziegler.

Corona har skabt økonomisk sikkerhed

Formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg ser i det hele taget frem til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021, selv om cononakrisen har skabt usikkerhed om økonomien.

- Jeg ser frem til, at vi inden længe går i gang med arbejdet med at sikre, at vores overenskomster er opdaterede og tidssvarende, så man lokalt i kommunerne kan finde de gode løsninger. Det er det fine ved den danske model, som vi alle værner om, siger Michael Ziegler.

KL vil ifølge Ziegler gå til forhandlingerne med et stort fokus på, at de kommunale arbejdspladser kan rekruttere og fastholde dygtige og erfarne ledere og medarbejdere. Chefforhandleren nævner i den forbindelse KL’s seniorpolitik, der har til formål at finde de individuelle muligheder, der kan få ansatte til at blive længere i jobbet.

Nye måder at løse og organisere på

I regionerne er det ifølge Anders Kühnau en vigtig sigtelinje, at sygehuse og andre regionale institutioner både i hverdagen og ved OK21 er attraktive arbejdspladser.

- Vi glæder os til at drøfte med jer, hvordan vi understøtter attraktive arbejdspladser og nye måder at løse og organisere arbejdet på - til gavn for både patienter og den enkelte medarbejder, siger Anders Kühnau, der foruden at være formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn også er formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Engagerede og professionelle medarbejdere

Regionernes arbejdsgiverrepræsentant ser på flere områder frem til OK-21 forhandlingerne.

- Overenskomstforhandlingerne er grundstenen i den danske model. Forhandlingerne giver os mulighed for at indgå aftaler, der er med til at skabe udvikling og fortsat sikre attraktive arbejdspladser, lyder det fra Anders Kühnau, der også uddeler roser til de ansattes indsats under den igangværende epidemi:

- Danske Regioner sætter stor pris på det engagement og den professionalisme, som HK’s medlemmer i samarbejde med det øvrige regionale medarbejdere har udvist og fortsat udviser i denne situation med corona-pandemien.