Materialer om seksuel chikane

HK’s folder
Folderen fortæller, hvordan du hjælper en kolleger, der har været udsat for seksuel chikane
Hent folderen

Arbejdstilsynets vejledning
Vejledningen gennemgår regler, forebyggelse og håndtering af seksuel chikane
Link til vejledningen

Et sundt arbejdslivs temaside
På temasiden kan du hente inspiration til, hvordan du arbejder med seksuel chikane
Gå til temasiden

BFA kontors temaside
Få inspiration og gode råd til at forebygge seksuel chikane
Link til temasiden

BFA kontors folder: Forebyg mobning
Folderen giver gode råd om forebyggelse af mobning herunder seksuel chikane
Hent folderen