86 procent af Jobcenter Esbjergs medarbejdere har tilkendegivet, at de gerne vil være med i en forsøgsordning med 4-dages arbejdsuge. Nu er HK Kommunal Sydjylland og Dansk Socialrådgiverforening blevet enige med kommunen om at sætte gang i ordningen, og allerede fra 1. november kan de, der ønsker det, samle deres arbejdstimer på fire i stedet for fem ugentlige dage. 

Målet er at øge trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen og samtidig forbedre kompetenceudvikling og produktivitet, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Borgere og virksomheder kan fortsat blive betjent i Jobcentret fem dage om ugen. 

Uenighed om evaluering

I en periode var forhandlingerne om ordningen suspenderet, fordi kommunen ikke ønskede at betale for en ekstern evaluering. Men evalueringen var et afgørende punkt for fagforeningerne, som stod fast på kravet. 

Efter en pause blev parterne enige om, at forsøget med den 4-dages arbejdsuge vil blive evalueret eksternt af den uafhængige statslige institution VIVE – Viden til Velfærd, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

VIVE vil undersøge, hvordan forsøgsordningen med 4-dages arbejdsuge har betydning for medarbejdernes trivsel og motivation og for arbejdspladsen som helhed. Resultaterne af undersøgelsen forventes at være klar i form af en midtvejsevaluering i september 2022 og en slutevaluering i starten af 2024.