Kvinder i samtale

Lovgivningen omkring seksuel chikane/uønsket seksuel opmærksomhed er helt klar: det er ulovligt at udsætte andre for krænkende handlinger af seksuel karakter. Det kan være bemærkninger med seksuelle undertoner, forespørgsler om ens sexliv, visning af pornografisk indhold, sms’er med lummert indhold og uønskede fysiske berøringer.

Men at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø kræver opmærksomhed og løbende dialog, mener Heidi Lisette Bille, som er arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat.

- Som medarbejdere er vi alle en del af kulturen på arbejdspladsen. Og jo længere vi har været ansat, jo mere blinde er vi overfor, om der er noget i vores omgang med hinanden, som egentlig ikke er i orden. Fx en lidt for ”kæk” tone eller drillerier, der grænser til det ondskabsfulde. Så er det sundt at træde et skridt tilbage og lige spørge, om det er sådan vi vil være sammen, og undersøge om der er nogen, som ikke synes, det er så sjovt, siger Heidi Lisette Bille.

Hvis der ikke allerede findes retningslinjer for håndtering af seksuel chikane på din arbejdsplads, bør du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant hurtigst muligt bede din ledelse om at få sat gang i arbejdet med at udvikle retningslinjer.

- Udover at få beskrevet, hvad der menes med seksuel chikane, er det vigtigt, at I får aftalt, hvilke roller og opgaver I har hver især, hvis der opstår en sag. Tillidsrepræsentanten tager sig typisk af den aktuelle sag, mens arbejdsmiljørepræsentanten skal have det lange lys på og arbejde med, hvordan I kan forebygge, at der opstår sager. Det er også vigtigt, at I får aftalt en procedure for, hvordan I håndterer sager, så ingen kolleger er i tvivl om, hvor eller hvem de skal henvende sig til, forklarer Heidi Lisette Bille.

Har I allerede retningslinjer, er udfordringen at holde dem relevante, tidssvarende og sikre, at de bliver fulgt. Heidi Lisette Bille anbefaler, at du sætter retningslinjerne på dagsordenen med jævne mellemrum på møderne i arbejdsmiljøorganisationen eller samarbejdsudvalget.

Ud til kollegerne

Lige så vigtigt som at have nogle klare retningslinjer er at få dem bredt ud til kollegerne og få diskuteret, hvad det betyder på netop jeres arbejdsplads.
- Selv om vi har alle intentioner om ikke at overskride hinandens grænser, så kan det godt forekomme alligevel. Derfor er det vigtigt, at vi også får talt om, hvad vi gør, når det sker. Fx at vi får skabt en kultur, hvor det er trygt at gribe fat i en kollega og sige, ”Det, du sagde ved frokosten, gjorde mig faktisk ubehageligt til mode”. Og omvendt, at vi, hvis vi overskrider andres grænser, har modet og rummet til at kunne sige undskyld, siger Heidi Lisette Bille.

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant er du en vigtig rollemodel for dine kolleger, på samme måde som din leder skal være en god rollemodel, så vær opmærksom på din egen adfærd, og hvad det er for nogle signaler du selv udsender i forhold til arbejdspladskulturen. Du bør løbende tage temperaturen på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Har du en fornemmelse af, at der er noget, der halter, så inviter til en uformel snak, eller sæt en undersøgelse i gang for at finde ud af om, der er noget, der kalder på en handling.

- Det er svært at tale om seksuel chikane, da det for mange er forbundet med stor skyld og skam at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.

Uanset om det er ved en snak over kaffen eller en egentlig undersøgelse, er et godt sted at begynde at spørge ind til: ”Hvad har du oplevet af eksempler på upassende adfærd på vores arbejdsplads”, eller ”Hvad synes I, der skal til, for at vi har en god omgangstone”. Måske får du noget at arbejde videre med i forhold til den almindelige forebyggende dialog og tiltag på arbejdspladsen. Og er der problemer, kan du måske fange dem i opløbet, inden det udvikler til en alvorlig situation, forklarer Heidi Lisette Bille.

Får du en henvendelse fra en kollega, der følger sig krænket, er din opgave i første omgang at lytte. Giv kollegaen plads til at få læsset af. Og vær opmærksom på, at det kan tage tid - ja, dage - før I når ind til kernen af problemet. Når du sidder over for en kollega, der er blevet krænket, må du endelig ikke komme med en fiks løsning på problemet. Du skal først og fremmest lytte og spørge undersøgende, så kollegaen oplever at blive taget alvorligt, siger Heidi Lisette Bille.

Tag godt imod nye kolleger
Når der kommer nye kolleger på arbejdspladsen, bør du selvfølgelig sikre dig, at de bliver præsenteret for retningslinjerne for håndtering af seksuel chikane. I den første tid har de sikkert travlt med at finde sig tilrette, men book et kaffemøde, hvor du fortæller om arbejdspladsen generelt og om jeres aftaler og personalepolitikker.

- En snak med en ny kollega er også en oplagt chance til at få trykprøvet, om kulturen på arbejdspladsen er i orden. De ser arbejdspladsen med friske øjne og hæfter sig måske ved forhold, som vi andre som tidligere nævnt for længst er blevet blinde overfor, afslutter Heidi Lisette Bille.

Heidi Lisette Billes 5 gode råd

  1. Sæt retningslinjerne for håndtering af seksuel chikane på dagsordenen løbende – både i de formelle fora og blandt kollegerne
  2. Lyt til kollegerne
  3. Vær bevidst om, at du som TR/AMR er rollemodel
  4. Giv kollegaen, der er blevet krænket, rum og tid til at fortælle sin historie.
  5. Brug tid på at fortælle nye kolleger om arbejdspladsens retningslinjer.