Ingen skal finde sig i at gå på job og opleve grænseoverskridende ting. Kirsten Estrup Madsen er formand for HK Privat Nordjylland og skriver om sexchikane.

 Ingen skal finde sig i at gå på job og opleve grænseoverskridende ting. Kirsten Estrup Madsen er formand for HK Privat Nordjylland og skriver om sexchikane.

 

 

Pludselig er den over os igen: MeToo-debatten. En TV-vært fortalte om en grænseoverskridende oplevelse med en chef. Og nu, flere år efter første ”bølge” i MeToo-debatten, står mange stærke kvinder frem i medierne for at fortælle om de forfærdelige oplevelser, de har været udsat for. Underskriftsindsamlinger med stor opbakning fortæller deres tydelige sprog.

 

Det har været nødvendigt at få alle eksempler frem, så offentligheden kan se, at det ikke kun drejer sig om enkelttilfælde i enkelte brancher, men at fænomenet desværre rækker hele vejen rundt på arbejdsmarkedet. Både folkevalgte politikere og lønmodtagere mærker sexchikanen.

 

Hvorfor skal kvinder blive ved med at ligge under for sexisme fra mandlige ledere og kollegaer?

Lad os nu engang for alle for alle få ryddet denne skævvridning mellem kønnene af vejen. Vi er ligestillede og har krav på at blive behandlet ligeværdigt.

 

Der skal nu kigges fremad. Der skal være en nultolerance i virksomhederne. Derfor skal der på virksomheder laves politikker, så ingen er i tvivl om, at sexchikane ikke er tilladt. Samt at chikanen får konsekvenser for udøveren.

 

Metoo-debatten er blusset op igen i Danmark

 

Sexchikane er et arbejdsmiljøproblem, så oplever du sexchikane fra en kollega eller leder, skal du gå videre med sagen.

 

Tøv ikke med at bruge din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Han/hun har tavshedspligt og har pligt til at bakke dig op i det videre forløb. Det betyder, at du som medlem af HK står stærkere, end hvis du står udenfor en fagforening.

 

Det er forbudt ved lov at udøve sexchikane. Lige så forbudt som at køre over for rødt lys. Noget, mange måske ikke ved? Så HK’s beredskab af TR’ere, AMR ‘er og faglige konsulenter er et godt supplement til de rettigheder, loven giver; og så giver beredskabet naturligvis menneskelig støtte til dig, der er ramt.

 

HK kan føre sagerne helt til retten

   

HK hjælper mange medlemmer, som bliver udsat for sexisme, sexchikane eller ligefrem seksuelle overgreb. HK fører sagerne frem til retten, hvis du som medlem ønsker det.

 

Så du behøver ikke at finde dig i det, hvis du oplever noget, som overskrider dine grænser. Der er alt for mange ofre, som går alene med frustrationerne, når de udsættes for sexchikane. Det giver krænkerne frit spil til at fortsætte overgrebene på dig og andre.

 

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2020/09/23/det-siger-loven-om-seksuel-chikane

 

At blive seksuelt krænket er stadig behæftet med skam og er ”noget, man ikke taler om”. Derfor kan det også være svært at gå til sin TR, AMR eller leder. Særlig prekært er det, hvis lederen er krænkeren.

 

Men den skamfølelse, ofrene føler, er helt urimelig. Det er ikke offeret, som gør noget forkert, men den person, der udøver chikanen.