At samle reglerne er et resultat af arbejdsmiljøaftalen fra 2019, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

-Det er godt, vi får samlet reglerne. Det er et vigtigt skridt i retning af at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og få gjort noget ved blandt andet stress. Men det er naturligvis vigtigt, at den nye bekendtgørelse bliver brugt, og der bliver sat konkrete tiltag i gang, så der rent faktisk sker noget ude på arbejdspladserne. Det vil vi naturligvis holde øje med og arbejde videre for, siger næstformand i HK, Martin Rasmussen.

I bekendtgørelsen kan arbejdsgivere og medarbejdere blandt andet se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

Der er ikke nogen nye regler, ligesom Arbejdstilsynets praksis for at afgøre sagerne heller ikke bliver ændret med bekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk 

Du får gode råd og faglig hjælp – når du er i job

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.