statsminister mette frederiksen

34 gange sagde statsminister Mette Frederiksen (billedet) ordet ’tillid’ i sin åbningstale til Folketinget i 2019. Nu rykker FH regeringen for at se talen omsat til handling. FH skriver i sit oplæg om nærhedsreform af den offentlige sektor, at administrativt personale kan frigøre tid til, at andre fagprofessionelle kan løse deres kerneopgaver. Den pointe er HK Stats formand enig i.

Velfærd er ikke kun noget, som sygeplejersker, pædagoger og sosu-assistenter leverer. Også medarbejderne i skatteforvaltningen og alle dem, der administrerer i det offentlige – det er blandt andre HK’ere – er med til at give borgere og virksomheder velfærd.

Det slår Fagbevægelsens Hovedorganisation fast i et nyt udspil med visioner for, hvad der bør være ledetrådene for regeringens kommende nærhedsreform af den offentlige sektor.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, er glad for, at landets store hovedorganisation med sit indspil om tillidsbaseret styring og ledelse har sat fokus på den offentlige sektor og dens mange medarbejdere. Og hun hilser med tilfredshed, at FH har øje for, at alle grupper af ansatte i stat, regioner og kommuner er med til at skabe den eftertragtede danske velfærd.

- Der er brug for at sige det højt og igen og igen: en professionel administration er en vigtig forudsætning for, at de offentlige myndigheder og institutioner fungerer og at borgere og virksomheder får den service og sagsbehandling, de har krav på, siger Rita Bundgaard.

- Der har været en tendens til kun at fokusere på frontpersonalet i fx ældreplejen, på sygehusene og i skoler og institutioner, når man taler om, hvem der skaber velfærden. Derfor er det vigtigt, at FH i sin glimrende vision om en nærhedsreform direkte nævner fx skatteforvaltning og administration som vigtige aktører i velfærdens tjeneste, fortsætter Rita Bundgaard.

Fagbevægelsens Hovedorganisation repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere, der er organiseret i 64 forskellige faglige organisationer. Lige fra HK’ere over 3F’ere til skolelærere, politibetjente og sygeplejersker. FH har udviklet og er blevet enig om 7 visioner for, hvordan den offentlige sektor kan styres politisk og ledes med udgangspunkt i tillid.

Fagfolk skal passe deres fag

Rita Bundgaard erklærer sig helt på linje med FH, når hovedorganisationen slår til lyd for i højere grad at lade de faguddannede administrative løse de rent administrative opgaver – frem for som nu at lade fx dommere, læger og andre specialister rode med administrationen.

- Der er rigtigt set, når FH slår fast, at administrativt personale kan frigøre tid til, at andre fagprofessionelle kan løse deres kerneopgaver såsom sundhed, pleje, forskning, uddannelse og akademisk arbejde, mener HK Stat-formanden.

I sit visionsoplæg slår FH til lyd for, at den offentlige sektor skal arbejde efter det såkaldte LEON-princip. LEON står for ’laveste effektive omkostningsniveau’. FH skriver, at 'det faglige samspil i den offentlige sektor skal baseres på, at opgaver løses af de medarbejdere, som har de mest relevante kvalifikationer og erfaringer og hvis faglighed giver den bedste opgaveløsning. Ikke mindst i sundhedsvæsenet bør LEON-princippet anvendes.'

LEON vil altså sige, at man får opgaverne løst af medarbejdere med de nødvendige kompetencer og i mange tilfælde billigere, end ved fx at lade specialister som læger, forskere eller dommere administrere i stedet for at behandle, forske eller dømme. Eksempelvis får en dommer cirka en million kroner om året i løn med det hele, mens en HK’er i gennemsnit koster staten i omegnen af 400.000 kroner om året.

- I HK Stat oplever vi en stigende interesse blandt politikere og offentlige ledere for ideen om at lade administrative medarbejdere administrere og mennesker med andre uddannelser løse de opgaver, de er bedst til. Det er godt og nyttigt, at hele fagbevægelsen nu også gør opmærksom på det fornuftige princip, siger Rita Bundgaard.

Langsigtede budgetter og gennemskuelige prioriteringer

I oplægget med visioner for den kommende nærhedsreform foreslår FH, at politikerne skal styre pengene til den offentlige sektor mere langsigtet. Det skal være tydeligt, hvordan der prioriteres økonomisk. 'Regnearksøvelser som grønthøsterbesparelser og effektiviseringskrav gør det vanskeligt for borgerne at gennemskue de økonomiske prioriteringer,' konstaterer FH.

HK Stat-formand Rita Bundgaard tilslutter sig i den grad kritikken af grønthøsterbesparelser og svært gennemskuelige prioriteringer.

- Det omprioriteringsbidrag, som desværre stadig hærger i store dele af staten, er netop en grønthøster af den slags, der straks bør standses. I stedet for per automatik at skære halvanden eller to procent af budgetterne hvert år, bør ansvarlige politikere åbent prioritere, hvor der skal skrues op eller ned for opgaver i staten, opfordrer hun.

En anden vision for FH er, at lederne i stat, regioner og kommuner skal have både stærk faglig indsigt og være uddannet til at lede. Fagprofessionelle ledere eller ledere med dyb faglig indsigt skal ikke erstattes af generalister eller akademikere, der ikke har forudsætning for at bedrive faglig ledelse ude blandt medarbejderne, mener FH.

FH’s 33 sider lange ’Nærhedsreformen – visioner for styrkelse af velfærdssamfundet’ blev offentliggjort 5. oktober 2020. Oplægget præsenterer 7 overordnede visioner: 

  • Den offentlige sektor skal bygges på tillid
  • Øget ejerskab for velfærdssamfundet
  • Velfærd skal være nær og relevant
  • Styrket kvalitetsudvikling af velfærd
  • Ny økonomistyring: Kvalitetsvelfærd gennem investering og forebyggelse
  • Den offentlige sektor skal styres gennem faglighed og medarbejderinddragelse
  • Den offentlige sektor skal drives med fokus på fagprofessionel kompetence

Reform måske med i Mette Frederiksens åbningstale

Når statsminister Mette Frederiksen holder sin tale ved Folketingets åbning 6. oktober, forventes hun at sige ord om den nærhedsreform af den offentlige sektor, som den socialdemokratiske regering har stillet i udsigt siden sin tiltræden. Faktisk allerede under valgkampen, der sendte socialdemokraterne ind i ministerkontorerne.
Flerårige budgetter og mulighed for at flytte oveskud fra det ene år til det andet et af de greb, Socialdemokratiet har sagt, vil indgå i en reform. Større krav til ledere i det offentlige og bedre muligheder for at sætte dem fra bestillingen, hvis de ikke gør det godt, er et andet greb. Og flerårsaftaler med både kommuner, regioner og stat om løsning af deres opgaver skal være med til at give den offentlige sektors folk mere ro til at løse opgaverne uden konstant detail-indblanding fra politikerne.
De 3 elementer vil blive den overordnede ramme i en nærhedsreform, sagde Bjørn Brandenborg, der er socialdemokratisk medlem af Folketinget, til TV 2 Lorry i december 2019.