Portræt af Charlotte Levin Pedersen, næstformand i HK Stat Sjælland

Inden sommeren indledte hovedsamarbejdsudvalget på Roskilde Universitet (RUC) drøftelser om muligheden for mere hjemmearbejde. På baggrund af erfaringerne med Corona-hjemsendelserne ønskede ledelsen som et forsøg at tilbyde hjemmearbejde til administrativt personale i op til 2 dage om ugen. Formålet var at tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø, bidrage til grøn omstilling og begrænse smitterisikoen.

Hjemmearbejde kræver ordentligt udstyr

Charlotte Levin Pedersen er fællestillidsrepræsentant for HK’erne på RUC, og ifølge hende tog medarbejderne godt imod ordningen. Fra begyndelsen var der dog en stor udfordring, nemlig manglende IT-udstyr og deraf følgende problemer med arbejdsmiljøet.

- Under Corona-nedlukningen valgte mange af os at hente vores udstyr – skærme, mus, tastatur, kontorstol osv. Det fungerede, fordi vi skulle være hjemme i en længere periode. Men med 1-2 dages hjemmearbejde om ugen fungerer den løsning ikke, fastslår Charlotte.

Hun fortæller, at administrativt personale ofte har brug for store skærme og måske endda 2 skærme, fordi de arbejder i IT-systemer, som kræver et godt overblik. Derfor blev det aftalt, at man kunne bestille en IT-pakke, som indeholder en stor skærm, mus, tastatur og et headset, som man kan have derhjemme. 

- I begyndelsen var ledelsen lidt bekymrede for økonomien i aftalen – særligt, da vi også pegede på behovet for at få stillet en kontorstol til rådighed. Vi sidder foran skærmen mange timer om dagen. Det kræver ordentlige rammer for arbejdet, som det også er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen, siger Charlotte, der pointerer, at det er vigtigt, at medarbejderne har det udstyr, de skal bruge for at kunne arbejde uden at blive syge – og det er ledelsens ansvar at sikre det, også når det gælder hjemmearbejde.

Corona lavede endnu engang rav i den

Da sommerperioden var overstået, begyndte smittetallet igen at stige, særligt i Københavnsområdet, hvor mange af de studerende og medarbejderne på RUC kommer fra. Derfor blev personalet opfordret til så vidt muligt at arbejde hjemme igen. Ordningen med IT-pakker og kontorstole kunne ikke implementeres i takt med behovet, men det er på vej.

- Medarbejderne i vores IT-afdeling knokler for at få udstyret på plads, så der er en IT-pakke til alle, der har behov for det. Man skal dog lige have en lille smule tålmodighed, da der er mange medarbejdere, men det fungerer rigtig godt, fortæller Charlotte.

En attraktiv arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde

Charlotte er glad for forsøgsordningen med op til 2 hjemmearbejdsdage om ugen af flere grunde.

- Vi kan se, at sygefraværet er faldet under Corona-nedlukningen. Det, tror jeg, dels handler om, at vi ikke smitter hinanden, og dels om, at det for mange giver en ro i hverdagen at slippe for proppede tog og mylder på motorvejen. Dertil kommer, at mange oplever at få mere fra hånden, når de sidder i fred og ro derhjemme. Det kan være med til at reducere følelsen af stress. Det gør vores arbejdsplads mere attraktiv, at vi kan tilbyde den mulighed, mener Charlotte, der håber, at aftalen kan gøres permanent.

En følgegruppe bestående af både ledelse og medarbejdere evaluerer løbende ordningen med 1-2 dages hjemmearbejde henover efteråret.

I begyndelsen af 2021 skal hovedsamarbejdsudvalget igen drøfte retningslinjerne for det fremtidige hjemmearbejde. Der skal tages stilling til, om det fungerer, og om man skal fortsætte med op til 2 dages hjemmearbejde.

Corona: Alt du skal vide som statsansat

Mere hjemmearbejde? Sådan griber I det an