Sexisme, krænkende handlinger, seksuel krænkelse, sexchikane – uanset hvad man kalder det, er det uønsket seksuel opmærksomhed i den grad blevet sat på dagsordenen, da tv-vært Sofie Linde i sensommeren holdt en tale om emnet til et gallashow på tv.

Men sexisme finder naturligvis ikke kun sted i mediebranchen – også på kommunekontorerne, hospitalerne og tandklinikkerne kan man opleve uønsket seksuel opmærksomhed.

For arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommual, Karen Brøndsholm er det vigtigt at anerkende, at seksuel chikane er en krænkende handling og at begge køn er udsat for det.

- Når der er tale om seksuelt krænkende handlinger, er det jo helt tydeligt, at der er nogle grænser, der er blevet overskredet. Og i bund og grund er det det, man skal forholde sig til på arbejdspladserne. Det er vigtigt, at man anskuer arbejdspladsens kultur og adfærd generelt, når man skal forholde sig til sexisme. Hvorfor kan det opstå, hvorfor er der ikke en kultur, hvor man siger fra? Man ser ofte, at det udvikler sig over tid. Fra at det måske handler om små morsomheder og kommentarer, bliver grænserne ligeså stille og roligt rykket, hvis der ikke bliver taget hånd om kulturen, lyder det fra Karen Brøndsholm.

HK Kommunal har i samarbejde med ”BFA - branche, fællesskab, arbejdsmiljø” lavet denne folder, som giver gode råd til, hvordan man kan arbejde forebyggende med sexisme på arbejdspladsen.

Konsekvenserne er enorme

Hun forklarer, at sexisme er diskriminering og i bund og grund er en magtdemonstration – især hvis krænkelserne kommer fra en leder. Det kan være rigtig svært at sige fra, og det kan simpelthen gøre folk syge – især fordi man måske bebrejder sig selv, at man ikke sagde fra.

- Konsekvenserne af sexisme på arbejdspladsen er, at man får en kultur, hvor man hele tiden er på vagt, og det skaber en utryghed generelt. Medarbejderne kan virkelig blive ramt på psyken, men også reagere fysisk ved ubehag, panikangst og ved at simpelthen trække sig fra fællesskabet. Man kan risikere at udvikle forskellige former for stresssymptomer, belastningsreaktioner og i værste fald posttraumatisk stresslidelse. Når ens grænser bliver overskredet, kan man blive forfulgt af en følelse af mistro.

Karen Brøndsholm understreger, at det allervigtigste er at sige det højt, hvis man føler sig krænket. Det er nemt at sige, at man ”bare” skal sige fra – men det er ikke så nemt i virkeligheden. Derfor er det vigtigt at sige det højt – til kolleger tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller sin leder. Det er enormt skamfuldt, så hvis man går med det helt alene, kan det have voldsomme konsekvenser.

- Der skal være nul-tolerance, når det kommer til seksuelt krænkende adfærd. Derfor skal det være en del af trivselsundersøgelser og APV’er, og hvis der er det mindste i APV’erne, så skal ledelsen reagere prompte, lyder det fra Karen Brøndsholm.

Du får juridisk rådgivning og retshjælp

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.