Det er langtfra godt nok, siger Nathali Schaap Degn om nedgangen i lægesekretærelever.

- Som formand for en faggruppe, der på mange måder binder enderne sammen i sygehusenes drift, vil jeg gerne rette en indtrængende appel til regionerne om at tage rekrutteringsudfordringen ganske alvorligt. Sådan skriver Danske Lægesekretærers formand, Nathali Schaap Degn, i et indlæg i Avisen Danmark og flere dagblade.

Udfordringen består ifølge lægesekretærformanden i, at de i forvejen corona-pressede sygehuse mangler nødvendige hænder i form af lægesekretærer, fordi der stort set ikke er uddannede, ledige kolleger at rekruttere fra.

Elevfald på 20 procent

Det skyldes hovedsageligt, at de regionale arbejdsgivere ikke har haft øje for at ansætte det nødvendige antal lægesekretærelever, mener hun.

- Behovet for lægesekretærer står i skærende kontrast til de seneste fem års udvikling i antallet af lægesekretærelever. Fra 2015 til 2020 er antallet af elever faldet med 140 unge mennesker. Det svarer til en nedgang på mere end 20 procent. Det er langtfra godt nok, lyder det i Nathali Degns indlæg.

Presset sygehuspersonale

Manglen på administrative kompetencer er ifølge DL-formanden særlig alvorlig i en situation, hvor det stigende corona-smittetryk og aftaler om øgede beredskaber kræver øget opmærksomhed fra alle faggrupper på sygehusene.

- Derudover skal vi som sygehuspersonale have afviklet de voldsomme pukler af aflyste operationer, forårets coronaberedskab efterlod. Når vi til og med på bedste beskub forsøger at følge med det stigende behov for behandling og pleje, bør det ikke overraske nogen, at vi sygehusansatte er pressede til det yderste, skriver Nathali Degn.

Lægesekretærformanden afslutter sit indlæg med en opfordring til samling om en fremtid, hvor der er administrative hænder nok til at kunne drive et tidssvarende og sammenhængende sundhedsvæsen.

Artiklen er opdateret 06. oktober 2020