Hvad?

Et delegeretmøde er DL-F’s generalforsamling. På samme måde som en lokal arbejdspladsklub afholder generelforsamlinger, holder DL-F et delegeretmøde hvert 3. år.

Indholdet, og hvad der skal ske, ligner meget en lokal arbejdspladsklubs generalforsamling. Forskellen er blot, at på et delegeretmøde deltager DL-F medlemmer fra hele landet og foregår over to dage.

På delegeretmødet aflægges beretninger fra bestyrelsen og ned­satte udvalg samt medlemmer (valgte/udpegede), som repræsenterer DL-F. Endvidere frem­lægges regnskab og der foretages valg til bestyrelsen, som gælder for tre år.

Desuden kan brancheklubberne indsende forslag til delegeretmødet, der derefter diskuteres og besluttes eller forkastes.

Endelig er delegeretmødet et oplagt sted at udvide sit netværk og møde DL-F medlemmer fra hele landet og andre arbejdspladser.

Hvordan?

For at kunne deltage i delegeretmødet, skal du være valgt som delegeret gennem din lokale brancheklub – ofte på en generalforsamling.

En brancheklub er din lokale repræsentant for DL-F, der udover at holde generalforsamling også tilbyder arrangementer for dig som f.eks. foredrag og virksomhedsbesøg.

Vil du med til DL-F’s delegeretmøde i 2021, skal du derfor vælges som delegeret i din lokale brancheklub – og du får datoerne lige her: 

DL-F Hovedstaden: 28. oktober 2020, e-mail:hovedstaden@dl-f.dk

DL-F Sjælland: 28. oktober 2020, e-mail:sjaelland@dl-f.dk

DL-F Østjylland: 29. oktober 2020, e-mail:oestjylland@dl-f.dk

DL-F Sydjylland: 11. november 2020, e-mail:sydjylland@dl-f.dk

DL-F MidtVest: 12. november 2020, e-mail:midtvest@dl-f.dk

DL-F Nordjylland: 26. november 2020, e-mail:nordjylland@dl-f.dk

DL-F Midt: 12. januar 2021, e-mail:midt@dl-f.dk

Kan du ikke deltage i din brancheklubgeneralforsamling, er det muligt, at du kan sende en fuldmagt, hvis du ønsker at deltage i delegeretmødet. Kontakt din brancheklub for at høre nærmere. 

Hvornår?

Delegeretmødet holdes i dagene lørdag og søndag den 20. og 21. marts 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Økonomi          

Deltagelse i delegeretmødet er gratis for medlemmer af DL-F. DL-F afholder udgifter til overnatning, forplejning og transport (DSB standard) eller kørsel i egen bil efter den lave takst gældende på statens område.

Lyst til at stille op til bestyrelsen?

DL-F efterlyser kandidater til bestyrelsen. Har du lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet i DL-F, er chancen der nu. Hele bestyrelsen er på valg hvert 3. år – og derfor igen i 2021. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål ang. delegeretmødet eller nysgerrig på at vide mere om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på? Så kontakt DL-F på: dlf@hk.dk eller ring: 3330 4470.