Den nære velfærd vil i året, der kommer, blive sikret på et stabilt niveau. Sådan tegner det foreløbige billede sig, efter at politikerne har vedtaget 2021-budgetterne i omkring 80 af landets 98 kommuner og i alle fem regioner.

Flere kommuner har til og med valgt at skrue op for velfærden samtidig med, at de sænker skatten. Mange andre kommuner vil i 2021 levere et uændret serviceniveau med samme skattesats.

Reform gav mere velfærd

At langt hovedparten af landets kommuner har mulighed for at undgå velfærdsforringelser eller ligefrem at bruge flere penge på velfærd i 2021 skyldes ikke mindst forårets udligningsreform, der gav rigtig mange kommuner en økonomisk saltvandsindsprøjtning.

Samme reform er også hovedårsagen til, at kommuner som Aarhus, Hørsholm og Gentofte vælger at sætte skatten op.

Stabilitet på hospitalerne

Også i landets fem regioner er der med budgetvedtagelserne for 2021 sikret penge til en stabil drift på først og fremmest hospitalerne.

Til trods for at medicinudgifterne ventes at stige med 700 millioner kroner næste år, undgår man væsentlige sparerunder. Tværtimod er der også fundet plads i budgetterne til blandt andet udbygning af sundhedshuse og telemedicin.

Budgetter giver tryghed

I HK Kommunal er formand, Lene Roed, fortrøstningsfuld ved udsigten til, at den kommunale og regionale velfærd i det mindste ikke bliver væsentligt forringet i 2021.

- Det store flertal af politikere i både kommunalbestyrelser og regionsråd har vist sig deres ansvar bevidst ved at øremærke det forholdsvis pæne økonomiske råderum til velfærd. I en situation med en verdensomspændende pandemi er det ekstra vigtigt, at den offentlige budgetlægning giver anledning til en vis form for tryghed hos både borgere og ansatte, siger Lene Roed.

Formanden tilføjer, at udviklingen i coronasituationen trods de vedtagne budgetter kan skabe usikkerhed om økonomien i såvel kommuner som regioner.

De forholdsvist gode økonomiske udsigter for næste års velfærd skyldes også de økonomiaftaler, der gav både kommuner og regioner ekstra penge og fuld statslig kompensation for de coronarelaterede ekstraudgifter.

Artiklen er opdateret 07. oktober 2020