tina tingberg

Udliciteringen af serviceopgaver i forsvaret skulle spare penge, men i stedet skubber man nye udgifter, bøvl og opgaver ned i systemet, mener Tina Pihl Tingberg, der er formand for de HK-ansatte i forsvaret. Foto: Lars Horn.

Uhumske lokaler, faciliteter, der ikke virker, manglende vedligeholdelse og skjulte ekstraregninger. Det er bare nogle af kritikpunkterne i forsvaret, hvor kritikken af ISS og forsvarets udliciterede rengøring, vedligeholdelse og serviceopgaver de senere uger er eksploderet på sociale medier.

'En VOLDSOM kvalitetsforringelse'.

'Det er skandaløst'.

'Det er så rystende og utroligt, de ikke er sparket ud på røv og albuer!' Lyder bare 3 af kommentarerne i Facebook-gruppen ”Til kamp mod ISS,” der på få uger har fået næsten 4.000 medlemmer.

Lovpligtige eftersyn forsømmes 

Tina Pihl Tingberg er formand for de HK-ansatte i forsvaret og arbejder selv ved Forsvarets Vedligeholdstjeneste (tidligere Forsvarets Hovedværksted, red.) i Nørresundby. Lige som mange andre af forsvarets knap 20.000 ansatte har hun gennem de seneste 2 år dagligt oplevet massive forringelser, som siden den samlede udlicitering af serviceopgaver (facility management, red.) i 2018 har fået kritikken til at vokse og vokse.

- Vi har hørt om tekniske og årlige lovpligtige eftersyn, der ikke længere bliver udført. Sidste år faldt en port ned, og det var jo bare heldigt, at der ikke var nogen under den. Vi har også skydeterræner, der ikke har været klargjort og fx elektriske skydebaner, som ikke virker, når soldaterne står og skal træne på dem.

skydebane

Knap 4.000 har på få uger meldt sig ind i Facebookgruppen ”Til kamp mod ISS,” hvor ansatte i forsvaret deler eksempler på dårlig service, manglende rengøring og vedligeholdelse. Arkivfoto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

HK Forsvarets Landsklub repræsenterer de HK-ansatte på tværs af forsvarets område, og landsklubbens bestyrelse får derfor et bredt indblik i hverdagen på landets kaserner, flyve- og flådestationer og andre militære anlæg. Og de hører jævnligt om problemer med de nye serviceløsninger.

- Der har altid været service på skydebanerne, men nu følger der ikke længere personel med, når de udlånes, det skal enhederne selv sørge for. Hvis man står med 150 værnepligtige eller træner folk til en udsendelse, så skal tingene fungere, så det skubber jo bare opgaven med service og fx opsyn over på brugerne, siger Tina  Pihl Tingberg.

Nye gæster kom ind på hotelværelset om natten

Hun har også oplevet at blive indkvarteret i uklargjorte værelser på forsvarets kursusejendomme og komme til møde i lokaler, som ikke var gjort klar.

- Vi har oplevet, at man kommer til et værelse, hvor der slet ikke er gjort rent, og der ligger brugte håndklæder på gulvet. Eller hvor kolleger sent på aftenen eller natten har oplevet, at der kommer en anden person og låser sig ind på værelset, fordi det samme enkeltværelse er udlejet til mere end en person. Der har også været møder, hvor den bestilte mad eller kaffe bare ikke er der, fortæller Tina Pihl Tingberg. 

Selvom soldater er uddannet til at klare det, der er værre, så skaber det ikke en professionel ramme. Og det sender et uheldigt signal til forsvarets ansatte, når der ikke er styr på tingene, mener hun. 

HKKF: Mindre rengøring efter corona

HK Forsvarets landsklub har flere gange haft den dårlige rengøring til diskussion på bestyrelsens møder, og i foråret kritiserede Tina Pihl Tingberg, at rengøringen ikke lever op til statens egne anbefalinger for at forebygge covid-19.

Læs også: Flere på arbejde i Forsvaret – kritik af manglende coronarengøring 

I en rundspørge fra HKKF svarede 40 tillidsrepræsentanter, at rengøringen paradoksalt nok var blevet værre efter coronanedlukningen.

Og i juli '20 sendte FES ifølge konstablernes fagforening HKKF en mail ud til chefer i forsvaret, hvor det fremgik, at ’ISS tilbagekalder planlagte og gennemførte kapacitetstilpasninger på rengøring. Det betyder helt konkret, at der indsættes mere end 100 ekstra medarbejdere på vores kontrakt på rengøringsområdet’.

Men efter løbende nedskæringer var det ikke nemt for ISS at skrue op fra den ene dag til den anden.

’ISS har et flaskehalsproblem med at få sikkerhedsgodkendt flere medarbejdere’, skrev Forvarskommandoen efterfølgende i en artikel om ”Rengøring i en coronatid”.

Læs også: Fortsat bekymring for coronarengøring i Forsvaret 

Forskubber udgiften

De massive problemer er nu så udbredte, at mere end 3.900 har meldt sig ind i en Facebook-gruppe ved navn ”Til kamp mod ISS”, hvor der er massiv kritik af både mad, rengøring, vedligeholdelse og service, som også Forsvarsmediet Olfi har beskrevet.

Men servicen er ikke kun blevet ringere. Den har også medført ekstraudgifter for de styrelser, der ikke kan klare sig med det nye servicestandard. Og på den måde bliver udgifterne skubbet nedad i systemet, fortæller Tina Pihl Tingberg.

- På vores værksted havde vi en oliegård til opbevaring og bortskaffelse af kemikalieaffald. Da udliciteringen kom, fik vi besked om, at den skulle sløjfes. I stedet skulle vi fragte vores olie- og kemikalieaffald fra værkstederne og 7 km op på flyvestationen. Men det var ikke holdbart, at vi skulle køre frem og tilbage, så i stedet valgte vi selv at betale for at bevare pladsen og have en mand til at holde styr på affaldet.  

For nylig er det dog lykkedes at få en aftale med FES, så de igen leverer ydelsen, men det er der gået meget tid med.

Tina Pihl Tingberg fortæller, at Vedligeholdstjenesten på stedet også har afsat en person til at holde styr på viceværtopgaver og kontakten til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) vedrørende vedligehold af bygninger og tekniske installationer, for at sikre at tingene bliver udført. FES er nemlig ansvarlig for al den service, som er udliciteret til ISS.

- Det giver helt sikkert en besparelse i FES' budget, men i virkeligheden forskubber det bare udgiften, så vi nu selv betaler for det lokalt via vores eget lønbudget. Og det har vi desværre set flere steder, tilføjer hun.

Handler ene og alene om penge

Blandt argumenterne for at samle og udlicitere service- og facility management-funktionerne i staten har været, at tingene skulle være ”mindre bøvlede,” men blandt de kilder, HK Statbladet har talt med, har ingen fundet det nye servicesystem i forsvaret ’mindre bøvlet’. Tværtimod.

Og argumentet om mindre bøvl har intet med den reelle begrundelse at gøre, mener Tina Pihl Tingberg.

- Det var ene og alene pengene, det handlede om. Der skulle findes en besparelse, siger hun.

30 procent billigere

Fagbladet 3F beskrev i efteråret 2017, hvordan ISS’ bud på forsvarets serviceopgaver ville bringe omkostningerne ned med 30 procent. Men det betød ikke en årelang spareøvelse, forklarede daværende direktør i FES Hans J. Høyer. Der var derimod tale om “effektiviseringer”.

En del af dem bliver hentet ved, at de nye serviceområder lægges sammen. Den anden del ved at gøre op med de “meget rigide servicebeskrivelser”, der har været til opgaverne hidtil:

- I stedet vil vi måle på, hvor tilfreds kunden - det vil sige forsvarets 20.000 ansatte - er med den måde, opgaven er løst på, ligesom vi måler medarbejdertilfredshed, sagde FES-direktøren til Fagbladet 3F.

Siden har soldater, officerer, HK’ere og håndværkere på kaserner, fly- og flådestationer, værksteder og andre brugere af forsvarets 500 faciliteter skullet vænne sig til den nye ”tillidsbaserede” service. Og efter at have ulmet gennem længere tid, er den massive utilfredshed nu brudt ud i lys lue.

Michael Haas har som forhandlingssekretær i 3F’s Offentlig Gruppe fulgt udliciteringerne af serviceopgaver i forsvaret tæt. Han deler kritikken af forsvarets seneste udlicitering.

- De erfaringer er mildest talt skræmmende. Der er stort set ikke styr på noget som helst. Økonomien sejler, og brugertilfredsheden er i bund, opsummerer Michael Haas.

HK Statbladet har søgt aktindsigt i de tilfredshedsmålinger, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har lavet, men har ved redaktionens slutning ikke modtaget svar på anmodningen.

Mangler kontrol med service

Efter massiv kritik fra Rigsrevisionen blev FES-direktør Hans Høyer sidste år hjemsendt, og en omstrukturering af hele området træder i kraft ved årsskiftet 2021. I samme forbindelse søger FES lige nu 15 ejendomsserviceteknikere i hele landet. Det fremgår dog ikke, om der er tale om genbesættelser eller nye stillinger.   

Allan Jensen er formand for Forsvarsarbejdernes Landsorganisation (FLO). Han repræsenterer håndværkere fra hele forsvarets område og har fulgt udliciteringerne på nærmeste hold. Han mener, at der har været en total mangel på kontrol med udgifterne til ydelser og service af fx tekniske installationer, og det gælder alle leverandører, siger han.

- Vi ved jo ikke, om det er bevidst svindel eller bare fejl, men jeg frygter, at vi har betalt kassen for ting, som ikke er lavet. Man har ikke nogen reel kontrol, og det er helt sort, siger Allan Jensen.

Han mener, at det er positivt, at der nu kommer flere lokale håndværkere til at koordinere service og vedligeholdelse og kontrollere, hvad der bliver lavet. Men det ændrer ikke på, at hele partnerskabsmodellen har spillet fallit.

- Det ændrer jo intet for rengøringen og selve modellen virker ikke. Alting bliver bare ringere og ringere, siger han.

Han tror heller ikke på de påståede besparelser. ISS’ tilbud var så billigt, at alle klokker burde ringe. Men den besparelse kan hurtigt forsvinde, mener Allan Jensen.

- Politikerne blev præsenteret for en plan, hvor de kunne spare 300 millioner kroner. Det gik lynhurtigt, for hvem vil sige nej til det?

Han anerkender, at forsvarets service for år tilbage kunne strømlines. Men siden var der allerede skåret ind til benet ad flere omgange. Alligevel skar man udgifterne ned med det nye udbud, som ISS endte med at vinde. Og derfor er det nu gået så galt med de nye nedskæringer, mener han.

- Det lyder godt, men det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden. Nu vælter det ind med ekstraregninger, og al vedligeholdelse er sat til side. Vi kommer til at skubbe en kæmpe regning foran os til vedligeholdelse, og så er der jo intet sparet, siger Allan Jensen.

allan jensen

Rigets sikkerhed: Forsvarets service blev udliciteret til private leverandører i 2018, men mange steder kan og må private ansatte ikke færdes uden strengt militært opsyn. Der er flaskehals på forsvarets  sikkerhedsgodkendelser, og derfor bruger både HK-ansatte og håndværkere i forsvaret tid på at følge de eksterne folk rundt. - Det sker hver dag, siger Allan Jensen, der er formand for Forsvarsarbejdernes Landsorganisation (FLO). Foto: Privat.

Tidligere på året blev Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ramt af et stort hackerangreb mod ISS, der satte forsvarets interne serviceportal ”MitFES” ud af drift. Men allerede inden angrebet var der ifølge HK Statbladets oplysninger et meget stort antal gamle sager og bestillinger, der hobede sig op i systemet og medførte klager og sure telefonopkald til FES i Hjørring.

Allan Jensen mener også, at besparelserne rammer en række HK-funktioner hårdt, fordi HK’erne nu skal lægge øre til alle klagerne fra de utilfredse brugere.

- De har fjernet receptionerne på vores hoteller, og så ringer de sure kunder til de få HK’ere, der er tilbage. Vi har desværre flere eksempler på, at HK’erne brænder sammen, fordi de er skåret helt ned, tilføjer håndværker-formanden. Det billede kender Tina Pihl Tingberg også, og både hun og Allan Jensen understreger, at deres kritik ikke er rettet mod de medarbejdere, som hver dag forsøger at gøre deres bedste.

I Facebook-gruppen gør både initiativtagerne og debattører et nummer ud af at kritikken går på beslutningstagere. Ikke ”blå mænd” og rengøringspersonale.

’Ingen her kritiserer medarbejdernes indsats. Vi ved de kæmper, og de kæmper med den nedadgående bemanding og vilkår som ISS dikterer dem,’ skriver en af gruppens medlemmer.

’Direktører i ISS der latterliggør Forsvarets medarbejdere og deres konstruktive og berettigede kritik, ved at antyde at kritikken er unuanceret og rettet mod de medarbejdere, som direktørerne selv har været med til at udpine. Så bliver det da ikke mere patetisk. Vi skal nok fortælle ISS medarbejdere, at de gør det godt. Det gør vi hver dag, når vi møder dem,’ skriver en anden.

HK Statbladet har stillet en række spørgsmål til FES om kritikken og blandt andet bedt om en kommentar til, hvad de langvarige problemer har betydet for medarbejderne. Der var ved redaktionens slutning ikke kommet svar.

ISS får flere kontrakter i staten

Erfaringerne fra forsvaret og ikke mindst fortællingen om de store besparelser har været med til at bane vejen for nye store udbud af service (facility management) i resten af staten. I 3 store bølger ruller Moderniseringsstyrelsen og Bygningsstyrelsen en samlet privatisering og udlicitering ud over resten af staten.

- Det er rigtig skidt, hvis man er ved at begå den samme fejl i resten af staten, siger Tina Pihl Tingberg.

Det samme mener Allan Jensen.

- Udliciteringen af facility management i forsvaret er en total fiasko. Så hvis det har dannet grundlag for resten af staten, så er jeg da deprimeret over det. Det var en bebudet succes, men den er ikke leveret, siger han.

Redaktionen har bedt ISS om en kommentar til den massive kritik og spurgt, om servicegiganten selv mener, at den rengøring, de leverer, lever op til de skærpede krav for ekstra rengøring i forbindelse med covid-19. ISS har ikke ønsket at stille op til interview eller svare på de konkrete spørgsmål, men har sendt den samme generelle kommentar, som i sidste uge lød i Olfi.

'I ISS lever vi af tilfredse kunder. Vi er dedikeret til at levere den bedst mulige service, hvilket vi gør til mere end en 60.000 kunder på verdensplan. Vi udtaler os principielt ikke om kundeforhold og henviser derfor til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Vi kan dog sige, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og dets tjenestesteder, og vi er fokuseret på at skabe en god service sammen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Når der opstår specifikke udfordringer, skal vi sikre, at der bliver taget hånd om disse i tæt og koordineret samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Vi er derfor optaget af at fortsætte det gode samarbejde, så vi i fællesskab sørger for, at forsvarets operative bliver bedst muligt understøttet på tværs af hele landet', lyder svaret fra ISS Danmark Kommunikation.

uhumsk i forsvaret

Manglende rengøring på Hovedværkstedet i Aalborg. Der ligger salt på gulvet, og det viser, at der ikke er blevet vasket gulv siden sidste vinter. Gulvet, hvor 40 mand klæder om dagligt, har ikke set vand de sidste 8 måneder, konstaterer Allan Jensen, der er formand for FLO.

HK Statbladets redaktion har også bedt om en reaktion og stillet en række spørgsmål, som Forsvarsministeriet har henvist til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. FES havde ved redaktionens slutning ikke svaret, men i en besked til forsvarets ansatte, som er blevet offentliggjort lyder det, at den service ikke er i orden.

FES: Manglende service går ikke upåagtet hen

’Massevis af meldinger om forringet eller helt manglende service på tjenestestederne går ikke upåagtet hen i Ejendomsstyrelsen. I Ejendomsstyrelsen anerkender vi fuldt ud de frustrationer, det giver, når forholdene ikke er som forventet og som aftalt. Det er bestemt ikke i orden’, lyder det fra FES.

’Det er Ejendomsstyrelsens ansvar at sikre, at rammerne er i orden omkring medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern. Som det er nu, er rammerne ikke i orden på en række tjenestesteder. At få sikret forplejning, rengøring, indkvartering og lovpligtige eftersyn af tekniske installationer og bygninger har højeste prioritet hos os lige nu. FES og ISS mødes hver morgen i et nyoprettet operationsrum for at koordinere akutte problemstillinger,’ skriver styrelsen videre.

’FES beklager den aktuelle situation. Hvis du oplever problemer på dit tjenestested, bedes du henvende dig til FES Servicecenter.’

Så rent, så man tror det er løgn

Men måske er der nu endelig forbedringer på vej for de trængte forsvarsmedarbejdere. Mandag den 5. oktober '20 skriver en af deltagerne i Facebook-gruppen ”Til kamp mod ISS”:

' På vores værksted, (i Aalborg, forkortet af red.) har vi også haft mange trælse oplevelser med ISS ... MEN i den sidste tid har vi spærret øjnene op. Vi har simpelthen fået gjort rent, så det næsten er løwn. Når jeg siger alt, så mener jeg, ALT bli'r tørt, vasket og rengjort ... Kontorer, toiletter, badekabiner, vores kaffestue, ja, jeg ka' blive ved ... der er sgu ikke et øje tørt. Vi sidder tit i pauserne og snakker om, hvor dejligt det er. Hun ta'r sig tid til det ... Desværre er hun på lånt tid og skal videre til et andet sted. Hvis vi ku', blev hun klonet og sendt rundt til jer alle, for vi vil gerne dele 🤣 ... Indtil videre nyder vi hendes arbejde. Stor ros herfra 👍'

FES fortæller i en video på Facebook, at de arbejder på at forbedre vilkårene

Redaktionen følger op på sagen. Har du et tip? Kontakt HK Statbladets redaktion på 51687292 eller skriv til rasmus.lindharth@hk.dk.  

Læs også: Massiv kritik af ISS i forsvaret

Læs også temaet: Staten privatiserer for milliarder

Forsvarets samlede service i 2018

Fra 1. februar 2018 og 6 år frem står ISS for forsvarets samtlige “facility management”-opgaver. Aftalen giver mulighed for yderligere 3 års forlængelse.

Med en kontrakt på cirka 500 millioner om året lyder den samlede værdi af aftalen på 3 milliarder kroner. Danmarkshistoriens største udlicitering.

I alt blev omkring 400 medarbejdere overdraget til ISS. De kom fra Forende Service, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen.

Aftalens 9 serviceområder omfatter rengøring, forplejning, arealpleje af bygninger og belægninger, affaldshåndtering, tekniske installationer, intern service, skyde- og øvelsesområder og brandberedskab og skal foregå på 500 adresser over hele Danmark.

Vedligeholdelse for 589 millioner

FES gennemførte ifølge Rigsrevisionen vedligeholdelsesprojekter for cirka 589 millioner kroner i 2018.
  • 335,5 millioner kroner var udgifter som løbende var tilgået baseret på behov, der opstod i løbet af året.
  • 156,7 millioner planlagt som en del af produktionsplanen.
  • 96,6 millioner kroner blev brugt på Facility Management.

Projekter under Facility Management-kontrakten (fx håndtering af uopsættelige skader på bygninger og tekniske installationer). Facility management-leverandøren kan ifølge aftalen med FES selv iværksætte visse vedligeholdelsesprojekter under 10.000 kroner og må afgive første bud på projekter mellem 10.000 kroner og 100.000 kroner.

Kilde: Rigsrevisionen

Kontrakt baseret på tillid – ikke kontrol

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemførte i 2017 nordens historisk set største udbud af facility management-ydelser. Som noget nyt lavede FES et ”tillidsbaseret samarbejde. 

”Kontrakten indeholder fx outcome-baserede KPI’er og incitamentsstrukturer, der fremmer udviklingen af samarbejde”, og det vakte opsigt flere steder.

Historisk ISS-kontrakt kan vise vejen for andre

FES: Manglende service går ikke upåagtet hen

I en besked til forsvarets ansatte, som er blevet offentliggjort, lyder det fra FES:

Massevis af meldinger om forringet eller helt manglende service på tjenestestederne går ikke upåagtet hen i Ejendomsstyrelsen.

I Ejendomsstyrelsen anerkender vi fuldt ud de frustrationer det giver, når forholdene ikke er som forventet og som aftalt. Det er bestemt ikke i orden.

Det er Ejendomsstyrelsens ansvar at sikre, at rammerne er i orden omkring medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern. Som det er nu, er rammerne ikke i orden på en række tjenestesteder. At få sikret forplejning, rengøring, indkvartering og lovpligtige eftersyn af tekniske installationer og bygninger har højeste prioritet hos os lige nu.

FES og ISS mødes hver morgen i et nyoprettet operationsrum for at koordinere akutte problemstillinger. Her er fokus på at løse de konkrete, lokale udfordringer. Vi arbejder her på at finde løsninger i samarbejde mellem FES, ISS og det konkrete tjenestested.

Sideløbende med den akutte problemløsning er der ved at blive udarbejdet rammer for de basisleverancer, der skal være på tjenestestederne. Dette arbejde vedrører alle aspekterne i kontrakten, men det primære fokus er også her på forplejning, rengøring, indkvartering og lovpligtige eftersyn af tekniske installationer og bygninger.

Fra 1. januar 2021 overgår Ejendomsstyrelsen i ny organisation med en tættere lokal tilstedeværelse. De 28 største tjenestesteder får eget partnerelement fra FES, der sikrer de bedste lokale løsninger og prioriteringer.

FES beklager den aktuelle situation. Hvis du oplever problemer på dit tjenestested, bedes du henvende dig til FES Servicecenter.

Om FES

  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet.
  • Forsvaret har 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark, som FES servicerer.
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på cirka 2 milliarder kroner, 2,5 millioner kvadratmeter bebyggelse i deres portefølje, et samlet øvelsesterræn på 36.000 hektar, og de beskæftiger cirka 550 medarbejdere.

 

Kilde: FES

Redaktionel note:

Efter redaktionens slutning har vi fået svar fra FES, at de vil aftale et interview. Vi følger op. 

Onsdag den 7. oktober '20 har Forsvarsministeriet offentliggjort en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at:

"Advokatundersøgelsen konkluderer, at der er grundlag for at placere et ansættelsesretligt ansvar hos to ledende medarbejdere i Ejendomsstyrelsen (FES). Vurderingen er, at ”der over for direktøren for FES er grundlag for at iværksætte et ansættelsesretligt forløb med henblik på afskedigelse”. Det vil Forsvarsministeriet nu straks følge op på."