Uønskede berøringer, kys, seksuelle kommentarer – en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for HK Danmark viser, at 24,6% af HK’s medlemmer har været udsat for seksuelle krænkelser indenfor det seneste år. Og det tal er alt for højt, udtaler HK Danmarks næstformand Martin Rasmussen:
 
- Seksuel chikane går ud over alt, alt for mange, og det gælder desværre også blandt HK’ere. Det skriger jo til himlen. Når næsten en fjerdedel af vores medlemmer har måttet stå model til seksuelle krænkelser, så er det endnu et klokkeklart vink om, at der er brug for at slå hårdere ned på problemet.
 
Et af midlerne til at afhjælpe problemet er en politik mod seksuel chikane. Undersøgelsen peger på, at det har stor betydning, om arbejdspladsen har en sådan politik med klare retningslinjer eller ej.
 
Blandt de medlemmer, som svarer ja til, at deres arbejdsplads har en politik mod seksuel chikane, har 4,1% været udsat for seksuel chikane. Men ser man på medlemmerne, som svarer nej, vokser andelen til over det tredobbelte og ligger således på 13,2%.
 

Brug for politisk handling


Martin Rasmussen opfordrer arbejdsgivere til at få indført en politik mod seksuel chikane og understreger, at det er arbejdsgivers ansvar at forebygge og bekæmpe problemet.
 
- Jeg har en klar besked til alle arbejdsgivere derude: I skal gå forrest for jeres medarbejdere. Det er jer, der skal være bannerførere for en sund kultur og sende et tydeligt signal om nultolerance overfor seksuel chikane. Og det er jer, der skal sørge for at få en politik med klare retningslinjer på plads og sikre, at alle ved, hvordan de skal håndtere og anmelde seksuel chikane. For det virker. Ansvaret for at tackle og undgå seksuel chikane på arbejdspladsen hviler på arbejdsgiverens skuldre. Og det vil give rigtig god mening at skærpe lovgivningen, så det bliver nemmere at stille arbejdsgivere, som ikke lever op til det ansvar, til regnskab.
 
Samtidig skal der skrues op for godtgørelserne til ofre for seksuel chikane, mener næstformanden. I dag ligger det gennemsnitlige niveau på 33.000 kroner. Det er absurd, siger han:
 
- 33.000 kroner er nærmest en hån mod de mennesker, der bliver udsat for seksuel chikane. Som vel at mærke ofte ender med at koste dem jobbet. Selv om penge ikke kan fjerne det, ofrene har været igennem, er godtgørelserne nødt til at tage mere højde for alvoren. Ligesom de skal være store nok til, at det kan mærkes, hvis arbejdsgiver svigter sit ansvar for at tackle og undgå seksuel chikane.
 
HK’s undersøgelse bygger på knap 3.100 besvarelser.