Ulla Molin og Peder Blom, HK-kandidater til Ældrerådet i Københavns Kommune, 2020
Ulla Morin (tv.) og Peder Blom er begge HK-kandidater til valget til Ældrerådet i Københavns Kommune. Foto: Ældrerådet i Københavns Kommune.

Peder Blom

Hvem er jeg?
Jeg er uddannet som laboratorietekniker og har været faglig aktiv i en årrække som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant hos Haldor Topsøe samt siddet i DL-F Hovedstadens bestyrelse. Jeg gik på pension for 4 år siden efter godt 50 år på arbejdsmarkedet.

Jeg har været medlem af Ældrerådet i København i de sidste 4 år og er aktiv i Ældre Sagens lokalafdeling Amager2300. Jeg har boet på Amager sammen med min kone i knap 50 år.

Hvorfor skal du stemme på mig?
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i Københavns Ældreråd, hvor jeg sidder som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget beskæftiger sig tilgængelighed i byen, så den bliver et trygt sted at færdes i som ældre. Vi arbejder med den offentlige trafik, tryghedsbelysning og indretning af det offentlige rum med bænke, toiletter, vandposter mm.

Udvalget har kontakt til Movia, Metroselskabet, DOT, forvaltning og borgmester, ligesom udvalget er repræsenteret i byens parkbrugerråd. Jeg er selv udvalgets repræsentant i parkbrugerrådet for Amager Strandpark og suppleant i parkbrugerrådet for Englandsparken på Amager. Udvalget ser frem til at være en del af evalueringen af den kollektive trafik efter åbning af Metro Cityringen og deraf følgende busomlægninger.

Jeg sidder også i Boligudvalget, der høres i planerne for plejecentre, ældreboliger og hjemmepleje. Det kan være de omfattende byggeplaner for Bystævneparken i Tingbjerg og Artillerivej, planerne for det nye Sølund, visiterede seniorboliger i Sundparken og dannelse af flere seniorbofællesskaber i København. En vigtig opgave for Boligudvalget er at sikre plejecentrene i forbindelse med Covid-19, så besøg kan foregå forsvarligt samt tænke løsninger ind ved renovering og nybygning af plejecentre.

Ældrerådet har indflydelse på de kommunale budgetter, hvor vi prøver at sikre, at de kommunale besparelser – som kaldes effektiviseringer – ikke rammer de svage ældre.

 

Ulla Morin

Hvorfor stiller du op til Ældrerådet?
Der er mange ting, der trænger til at blive forbedret for ældre i København. Der burde være gratis offentligt transport, bedre tilgængelighed for dårligt gående og svagtseende på fortove og veje samt flere offentlige toiletter.
Der skal ikke rives flere ældreboliger ned f.eks. pga. ghettoloven, men derimod bygges flere - også seniorkollektiver.
Vi har brug for flere grønne områder og flere bænke, så man kan sidde og nyde en kop kaffe uden at være tvunget til at gå på cafe og betale mange penge.

Mine 3 mærkesager:
Bedre tilgængelighed på fortove og veje
Gratis transport for ældre
Flere ældreboliger og seniorkollektiver

Kort om mig selv
Jeg er 65 år, pensioneret laborant og har de sidste 10 år boet på Nørrebro. Jeg er bestyrelsesmedlem i min andelsboligforening og aktiv i politik. Jeg er gift med Hans-Henrik og vi har en kolonihave i Herlev, som vi nyder at være i om sommeren.

Tillidshverv
Tidligere tillidsrepræsentant for laboranter, siddet i Novozymes og Novo Nordisk Fondens bestyrelser.

 

Læs mere om valg til Ældrerådet i København på dette link.