Selvom du ikke kan sikre dig 100 procent mod problemer med mental sundhed og trivsel hos dine medarbejdere, så kan du gøre meget for at skabe rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er formelt set dit ansvar som leder, og samtidig er det en fælles opgave for alle at støtte kollegaer, som ikke trives.

Et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel og samarbejde er i top, har en beskyttende effekt og er derfor med til at forebygge mentale helbredsproblemer. Sunde rammer og trivsel letter også hverdagen for medarbejdere, som allerede er ramt af problemer med deres mentale helbred.

Hvordan griber du så det an? Blandt andet ved at observere, spørge ind, prioritere, tilpasse opgaver. arbejdstid og relationer, lyder svaret i den mini-online kursus, FH tilbyder ledere i mental sundhed. Her får du viden om:

• At forebygge mentale helbredsproblemer
• At spotte mistrivsel
• At støtte en medarbejder, der ikke trives
• At hjælpe medarbejdere tilbage på arbejde efter en sygemelding.

Kurset er gratis og kan tilgås her: www.mentalsundhed.dk/kursus

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed er en tilstand, hvor dine medarbejdere trives, fordi de oplever:
• at de bruger og udvikler deres evner
• at de kan håndtere det pres og de belastende situationer, de møder
• at de har positive samarbejdsrelationer til hinanden og mulighed for at opretholde dem
• at de bidrager til fællesskabet og den fælles opgaveløsning.
Kilde: FH: Minikursus for ledere i mental sundhed
 
Du kan også med fordel læse eller genlæse pjecen fra Chefgruppen om, hvordan I sammen skaber et stærkt arbejdsmiljø