Fællesbillede af HK Handel Sjællands bestyrelse med næstformand Mette Larsen fremhævet i venstre hjørne

I Bauhaus i Holbæk kan du møde Mette Larsen i varemodtagelsen. Du kan også møde Mette på HK Handel Sjællands generalforsamling, for Mette har været næstformand i bestyrelsen i knap 6 år.

Mette er tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i Bauhaus. Det med faglige fællesskaber har hun fået ind med modermælken.

- Da jeg fik mit første job som 16-årig, sagde min mor, at hvis jeg ville arbejde og tjene penge, så skulle jeg være med i en fagforening. Hun forklarede mig, at der er nogle, der kæmper for, at vi har et ordentligt arbejdsliv, og det skal man bakke op om, fortæller Mette.

Dengang syntes hun, at hendes mor var lidt streng, men da hun fik fodfæste på arbejdsmarkedet, blev pointen tydelig.

- Man skal være medlem af HK, fordi det er dem, der hjælper os, hvis der er problemer. Det er dem, der forhandler vores overenskomst. Der er ikke så meget at diskutere, synes Mette.

Fagbevægelsen og Den danske model skulle være en del af pensum i folkeskolen, hvis det stod til hende.

- Når jeg tænker tilbage på mine egne ungers skolegang, var det med fagforeninger ikke noget, der blev bragt op. Der er mange, der ikke ved, hvad en overenskomst er. Der er også mange, der ikke ved, at man faktisk skal være medlem af fagforeningen for at kunne få hjælp. Man kan ikke bare ringe ind, når problemerne opstår. Det er saftsuseme sørgeligt, mener Mette.

Nogen skal tale medarbejdernes sag

Da posten som TR hos Bauhaus i Holbæk skulle besættes for snart 15 år siden, syntes Mette egentlig, at hun havde for mange jern i ilden til at stille op, men hun gjorde det alligevel:

- Der skal jo være nogen, der taler medarbejdernes sag. Det er mit gen at sørge for, at alle har det godt, og jeg er ikke bange for at gå foran. Man skal have noget pondus for at stille sig op foran varehuschefen, og det har jeg, siger Mette og understreger, at det er vigtigt for hende at finde gode løsninger, der fungerer for begge parter. Derfor er dialog med ledelsen lige så vigtigt for hende som dialog med kollegerne.

Ingen skal være kede af at gå på arbejde

Mette kredser flere gange om, at arbejdspladsen skal være et sted, hvor man har det godt. Det var også baggrunden for, at hun stillede op til bestyrelsen og blev valgt som næstformand for 5 år siden. Hun ville gerne være med til at skabe noget godt for andre:

- Jeg havde deltaget på generalforsamlinger og på et par kongresser, og jeg syntes, det virkede rigtig spændende at komme endnu tættere på maskinrummet, hvor vi arbejder for at skabe gode rammer for medlemmerne, fortæller Mette.

Den vigtigste opgave for HK Handel Sjællands bestyrelse er ifølge Mette at planlægge gode lokale initiativer for medlemmer og tillidsrepræsentanter – selvom det sommetider godt kan være lidt svært.

- Der bliver færre og færre medarbejdere i butikkerne, og jeg tror, det kan være svært at få fri – samtidig med, at mange har familie, de også skal tage hensyn til. Heldigvis får vi gode tilbagemeldinger fra dem, der deltager, så vi giver ikke op. Tværtimod – så kæmper vi videre for at finde løsninger, der gør, at flere kan få glæde af de tilbud, fagforeningen har, og som de jo betaler for at have adgang til, slutter Mette.

Se også portrættet af formand Helle Friis

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.