Morten Winge og Susanne PedersenPolitikere, ledelse og medarbejdere i Tårnby Kommune har fundet fælles fodslag i anerkendelsen af det store arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanterne gør. Fremover vil disse få et årligt tillæg for deres indsats og bliver dermed ligestillet med tillidsrepræsentanterne.

– Det er særdeles positivt, at både den politiske og administrative ledelse på denne måde signalerer, at det er værd at investere i det gode arbejdsmiljø. Der kræves rigtig meget af arbejdsmiljørepræsentanterne i dag, så det er helt på sin plads at lønne dem for deres indsats, siger Susanne Pedersen, fællestillidsrepræsentant for kommunens HK'ere.

Ved siden af sig denne dag, hvor vi sidder på kommunaldirektørens kontor, har hun Morten Winge, der som øverste administrative leder gerne vil være med til at fortælle om det nye initiativ, der falder fint i tråd med hans egen holdning om, at det er bedre at forebygge end at helbrede:

– Som arbejdsgiver kan man kun være interesseret i at arbejdspladsen på alle måder fungerer så godt som muligt . Vi vil gerne have, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Derfor skal vi også være med til at fastholde det gode arbejdsmiljø og gøre, alt hvad vi kan, for at det ikke forringes, siger han.

Sådan ser aftalen ud

Konkret går aftalen i Tårnby Kommune ud på, at arbejdsmiljørepræsentanterne får et årligt tillæg på i snit 6.000 kr., afhængigt af hvor mange medarbejdere de repræsenterer. I alt har kommunalbestyrelsen afsat 750.000 kr. til projektet. Aftalen kom i stand, efter at politikerne havde gravet lidt dybere i kommunekassen og fundet nogle ekstra penge, som kommunalbestyrelsen, den administrative ledelse og medarbejdernes repræsentanter hurtigt blev enige om at bruge til arbejdsmiljørepræsentanterne. Bl.a. fordi emnet tidligere har været på agendaen i kommunen, dog uden at komme så langt.

Andre kommuner bør gøre det samme

Med aftalen lægger Tårnby sig i front i det danske kommunale landskab. Kun ganske få andre steder har man taget skridt til at betale arbejdsmiljørepræsentanterne. Spørgsmålet har har været på den centrale dagsorden ved flere overenskomstrunder – uden at parterne har kunnet enes om noget konkret. Men det skal jo ikke forhindre kommunerne i lokalt at gøre noget, mener Morten Winge, som dog godt er klar over, at han puster lidt til ilden, når han opfordrer alle kommuner til at gøre som i Tårnby.

– Jeg kan kun se det rimelige i, at kommunerne betaler deres arbejdsmiljørepræsentanter, på samme måde som de betaler tillidsrepræsentanterne. For det betyder noget. I det store spil er det ikke mange penge, det handler om, men vigtigere end pengene er det også, at vi viser, at vi anerkender indsatsen for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på alle de kommunale arbejdspladser, siger kommunaldirektøren.

Han peger også på, at tiden i dag er en anden end for 30 år siden. Dengang blev et givent arbejdsmiljø mere betragtet som et vilkår, mens holdningen i dag er, at det er noget man kan justere på. Så også derfor mener han, at arbejdsmiljørepræsentanternes rolle er blevet langt mere betydningsfuld.

Flere kvalificerede kandidater

Det er kun godt et år siden, at Morten Winge satte sig i stolen i Tårnby Kommune. Men fokus'et på arbejdsmiljø har han med sig fra sin tidlige tid som ung leder i Københavns Kommune. Her fik han den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, hvilket han i dag erkender, gav ham en brat opvågnen i forhold til at forstå betydningen af et velfungerende samarbejde på arbejdspladsen, og hvor mange aspekter det rummer.

– Mange har stadig den holdning, at posten som arbejdsmiljørepræsentant er den, som sidste mand melder sig til eller bliver skubbet ind i. Det er synd, for det kræver en kæmpe indsats i dag. Og derfor er der brug for oppefra at give en klar indikation af, at det betyder noget, og at det er noget værd, mener han.

En af de ting, han håber at se som resultat af den nye aftale, er en mere kvalificeret rekruttering til posterne, så de, der vælges, er dem, som virkelig brænder for det og er indstillet på at bruge kræfter på det. Det kan Susanne Pedersen kun være enig i, siger hun og peger på vigtigheden i, at de, der lader sig vælge som arbejdsmiljørepræsentanter ved, at deres indsats værdsættes, og at der forventes noget.

– Denne aftale vil komme til at gøre en stor forskel. For generelt tror jeg på, at når der ligger penge i en opgave, så vil flere være interesseret i stille op – og måske kan vi endda komme til at se kampvalg om posterne. Man skal jo brænde for at være arbejdsmiljørepræsentant. Og det er helt afgørende, at de rigtige bliver valgt, da de jo vælges for en fastlagt periode og dermed ikke kan væltes af pinden på samme måde som tillidsrepræsentanterne, påpeger hun.

En arbejdsplads i balance

Parallelt med indsatsen for det gode arbejdsmiljø i Tårnby har hele samarbejdsprocessen mellem ledelse og medarbejdere fået et serviceeftersyn. Det har resulteret i, at Hoved-MED netop har vedtaget en ny strategiplan, som inkluderer både ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og tager udgangspunkt i, at hvis disse tre ben går godt sammen, så kommer man længere i fællesskab. Overskriften for planen er 'En arbejdsplads i balance'. Og de tre strategiske pejlemærker lyder: 1) 'Vi løfter samarbejdet i flok', 2) 'Vi skaber den fælles fortælling' og 3) 'Vi skaber den attraktive arbejdsplads'.

– Det er meget glædeligt, at ledelsen nu breder armene længere ud for de ansatte. Det betyder, at vi som medarbejdere får en mere central plads i samarbejdet, og det får en stor betydning, at vi nu overordnet har en fælles forståelse af, hvordan vores arbejdsplads skal fungere, hvad der skal til, for at vi kan bevare den attraktive arbejdsplads, og for at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere, siger Susanne Pedersen.

Også Morten Winge lægger vægt på vigtigheden af, at de tre ben skal fungere godt. For – det betyder meget for, hvordan vi lykkes i dagligdagen med at skabe den arbejdsplads i balance, som vi alle gerne vil have, siger han og glæder sig sammen med Susanne Pedersen nu bare til at se resultaterne af det hele.

Det årlige tillæg til arbejdsmiljørepræsentanterne i Tårnby Kommune gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år. Og den nye strategiplan for samarbejdet er trådt i kraft pr. 1. oktober.