Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen til opsporing af overvægtige vækker debat og er nu endt i Folketinget.

Der står nemlig, at ”offentligt ansatte ved behov bør opfordre borgeren til at kontakte kommunen med henblik på en vurdering af, om borgeren har behov for et tilbud om livsstilsintervention”.

Det er blevet tolket som, at hvis en medarbejder er i kontakt med en overvægtig borger, så kan det ses som en opgave at gå ind i dialog om vægt og livsstil med henblik på et kommunalt tilbud.

Det har fået Kirsten Normann Andersen (SF) til at stille flere spørgsmål til beskæftigelsesministeren – blandt andet om ministeren har planer om at pålægge medarbejdere i landets jobcentre at opspore overvægtige borgere og det kan få betydning for en borgers ret til ydelser, hvis vedkommende nægter at gå i behandling?

Snak om vægt kun ved naturlig anledning

Peter Hummelsgaard kan dog afkræfte mistanken.

- Jeg har ikke planer om at pålægge jobcentermedarbejdere at opsøge overvægtige borgere. Borgere på offentlig forsørgelsesydelse har ikke pligt til at deltage i behandling mod overvægt, og det har ikke konsekvenser for en borgers offentlige ydelse, hvis borgeren ikke ønsker at tage imod en indsats.

Og han fortsætter.

- Anbefalingerne om livstilsintervention ved svær overvægt skal forstås, at når der er en naturlig anledning til at tale om vægt, tager man denne snak, men kun hvis borgeren selv bringer det på bane eller signalerer, at han/hun er åben over for det. Opsporing af borgere med svær overvægt indebærer, at borgeren gøres opmærksom på tilbud ved svær overvægt. I jobcentret kan medarbejderne tale om svær overvægt, hvis der er en naturlig anledning, og hvis borgeren selv ønsker det.