Som et af de første lande i verden har Danmark fået en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det betyder, at fysisk og psykisk arbejdsmiljø formelt set er ligestillet, hvilket vi berettede om tidligere på måneden, da bekendtgørelsen var en realitet.

Arbejdstilsynet laver i løbet af 2021 detaljerede vejledninger på fem risikoområder, men allerede nu vil myndigheden udbrede kendskabet til bekendtgørelsen via et digitalt temamøde fredag 30. oktober i tidsrummet kl. 9-10.30.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men deltagelse kræver tilmelding.