Per Schrøder og Lone Nielsen, KoncernService Københavns kommuneOmorganisering og deraf følgende fyringer begrundet i manglende kompetencer fik for nogle år siden tillidsrepræsentant Lone Nielsen fra Koncernservice i Københavns Kommune op af stolen. For har medarbejderne ikke de rette kompetencer, er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de får dem, mente hun. Det tog ledelsen i Koncernservice, KS, til sig og tog så initiativ til en koncentreret uddannelsesindsats, som netop er skudt i gang.

– Det er en stor tilfredsstillelse at vi nu får mulighed for et kompetenceløft. For mig som TR har det været vigtigt at sikre et højere fagligt niveau til mine kolleger. Både for at vi kan løse vores opgaver her og blive mere attraktive på arbejdsmarkedet generelt, siger Lone Nielsen.

Uddannelsesindsatsen løber over de næste fire år og er forankret i HR-afdelingen, da tilbuddene omfatter alle medarbejdere i KS. Hensigten er, at de tager det op på den årlige MUS-samtale, hvor de kan aftale med deres nærmeste leder, hvilken videreuddannelse, der er relevant, og hvordan den kan passes ind i afdelingens praktiske hverdag. Derefter bidrager Kompetencefonden til uddannelsesforløbet, som foregår på en af de etablerede videreuddannelsesinstitutioner og kan bestå af alt fra enkelte fag til en kommunom, en HD, en diplom eller en master.

– Ønsket er at sikre, at vores medarbejdere har de kompetencer, som skal til for at løse opgaverne, siger Per Schrøder, centerchef i Center for Finans, under Københavns Kommunes Koncernservice.

Flere grunde til at øge kompetencer

Om baggrunden for uddannelsesprogrammet forklarer han, at KS har været igennem en stor transformation i forbindelse med samlingen af en række af kommunens fællesfunktioner, blandt andet finansområdet. Han fortæller, at det har været en kæmpeomvæltning for medarbejderne, fordi det har skabt behov for, at alle arbejdede på en ny måde. Samtidig udvikler teknologien sig hele tiden og stiller krav om nye kompetencer og dermed til løbende forandringer. Og hertil kommer, at kommunen generelt har hævet barren for kravene til kvalitet på finansområdet. Så alt i alt er der mange gode grunde til at gøre en indsats for at sikre medarbejderne større kompetencer, mener han.

– KS er sat i verden for at levere høj kvalitet og bidrage til kommunens effektiviseringer, så der løbende kan leveres ressourcer til de opgaveområder i kommunen, der løses af 'varme hænder'.Afskedigelsesrunder kan vi ikke garantere, at vi kan undgå. Men vi vil gøre alt, der står i vores magt for at give vores medarbejdere så høj en markedsværdi som muligt og forsyne dem med færdigheder, der gør dem attraktive for andre arbejdsgivere i såvel den offentlige som den private sektor, siger Per Schrøder.

For Lone Nielsen er dette en vigtig pointe. Derfor lægger hun også vægt på, at den videreuddannelse, som der nu er åbnet for i KS, er reelt kompetencegivende og meritgivende.

– Sidemandsoplæring eller interne kurser er ikke nok. Vi skal ud af huset og søge de pointgivende uddannelser, så vi får det stykke papir i hånden, som gør det muligt for os at tilbyde vores arbejdskraft andre steder, fastslår hun, der selv har en delvis diplom, som hun glæder sig til nu at kunne færdiggøre.

Man har også selv et ansvar

Tillidsrepræsentanten håber, at alle hendes kolleger vil tage positivt imod det nye uddannelsesprogram. Også dem, som nogle gange putter sig, fordi de ikke tør, eller synes det er for sent.

– Det er aldrig for sent at uddanne sig. Af hensyn til fagets fremtid er det vigtigt, at vi alle hele tiden byder ind på nye opgaver. Og skal vi kunne det, handler det om udvikling, udvikling, udvikling. Vi må aldrig stagnere, understreger Lone Nielsen.

Og Per Schrøder er enig. At få det arbejdsliv, man gerne vil have, er i høj grad også op til en selv.

– Arbejdsgiveren har naturligvis et ansvar, men det fritager ikke den enkelte for at fylde sit eget ledelsesrum ud og tage medansvar for egen kompetenceudvikling og dygtiggørelse, siger han og tilføjer:

– Det afgørende med dette uddannelsesprogram er, at vi får skabt et mindset, hvor den enkelte har en bred fortolkning af sit eget arbejdsområde, hvor det bevæger sig hen, og hvad der skal til for at følge med. For så kan man være med til at flytte udviklingen – og sig selv. Alle fag flytter sig i disse år. For HK'erne kan man sige, at opgaven er den samme, men at værktøjerne forandrer sig. Og er man med på det, vil der også i fremtiden være masser af HK-arbejde.


Fakta om Koncernservice Uddannelsen

Hvad er KS Uddannelsen:

  • Det er et nyt, frivilligt tilbud til alle 641 medarbejdere i KS på linje med stedets andre kompetenceudviklende aktiviteter.
  • Alle moduler foregår på COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

  Inkluderet i konceptet:

  • grundmodul på akademiniveau, som er et lukket hold kun for KS-ansatte.
  • fagspecifikke overbygningsmoduler på akademi- eller diplomniveau. Disse moduler er åbne forløb, grupperet ift. kompetencer, såsom økonomiske, digitale, forvaltnings- og relationskompetencer.
  • alle moduler strækker sig over 10 undervisningsdage og slutter med eksamen.
  • alle moduler er kompetencegivende og giver 10 ECTS-point.
  • den økonomiske ramme vedtages for et år af gangen. I 2021 er der afsat midler til, at ca. 80 medarbejdere kan deltage på KS Uddannelsen.

 Pilot i gang:

  • I oktober kører et pilotprojekt på Grundmodulet med 12 deltagere. Og fra 2021 bliver det muligt for alle at tilmelde sig.