mand befamler kvinde

 

Illustration: Gitte Skov

Efter tv-vært Sofie Lindes afsløring i august af en seksuel krænkelse fra en DR-chef, er en sand bølge af sager væltet frem i medieverdenen, i de politiske partier og blandt forskere. Men de krænkede i andre vigtige jobs i samfundet uden for mediernes søgelys har ikke fået den samme opmærksomhed omkring deres chikanesager. 

Det sker nu via en stor undersøgelse i HK foretaget af Epinion. Den viser nemlig, at krænkelser er hyppige blandt kontoransatte, administrativt ansatte, butiksmedarbejdere, klinikassistenter og laboranter.

Hvert fjerde HK-medlem er således blevet udsat for seksuel chikane de seneste 12 måneder. 24,6 procent blandt de cirka 3.100 i undersøgelsen svarer, at de har været udsat for fx uønskede berøringer, upassende blikke, kys, smålumre vittigheder eller seksuelle kommentarer. 

- Seksuel chikane går ud over alt, alt for mange, og det gælder desværre også blandt HK'ere. Det skriger jo til himlen. Når næsten en fjerdedel af vores medlemmer har måttet stå model til seksuelle krænkelser, så er det endnu et klokkeklart vink om, at der er brug for at slå hårdere ned på problemet, siger HK Danmarks næstformand, Martin Rasmussen.

flest mænd bliver krænket

Ved den seneste store HK-undersøgelse om seksuel chikane i 2016 var andelen af krænkede 26,4 procent, så der er ikke den store forskydning i det samlede billede. Men i 2016 var der en lille overvægt af kvinder, der var blevet krænket. Det har ændret sig tydeligt i den nye undersøgelse, hvor samlet set 28,2 procent af mændene mod 23,5 procent af kvinderne har været udsat for krænkende adfærd. 

LÆS OGSÅ: Under overfladen - HK-undersøgelse fra 2016 (pdf)

Den tendens er umiddelbart overraskende. Men ifølge Mille Mortensen, som forsker i krænkende handlinger, handler det mere om grænser end om køn, når vi taler krænkelser. Ifølge forskeren viser statistikker og arbejdsmiljøundersøgelser, at langt flere mænd, end vi tror, bliver ramt af seksuel chikane. 

- Vi har ellers den kulturelle overenskomst, at mænd ikke kan voldtages. Men frem mod 40-årsalderen er der stort set lige så mange mænd som kvinder, der bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladserne. Jeg forsøger derfor at ’afkønne’ debatten, for alle mennesker har grænser, siger Mille Mortensen, som er cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier.

Kvinder er blevet mere bevidste om chikane

Faldet i chikane mod kvinder sammenholdt med andre tal i undersøgelsen omkring opfattelsen af chikane og krænkende handlinger tyder ifølge Martin Rasmussen på, at især kvinderne er blevet mere bevidste om krænkende adfærd på jobbet. Fx svarer flere kvinder end mænd, at de har oplevet ’seksuel chikane’. Her er tallene henholdsvis 7,4 procent og 4,2.

- Jeg tror, at folk er blevet mere bevidste om, hvad en seksuel krænkelse er. Det er det, man kan se på de undersøgelser, der kommer frem, og det tror jeg, er godt. Det er også noget af vejen til at få det stoppet, siger Martin Rasmussen, som mener, at en ny tillidsfuld arbejdspladskultur med en defineret politik med klare retningslinjer mod krænkelser på arbejdspladsen er vejen frem.

Mere specifikt viser undersøgelsen, at HK Stat-medlemmer især har været ramt af digital seksuel chikane. I forhold til de andre sektorer i HK er en noget højere procentdel af HK Stats medlemmer ifølge svarene i undersøgelsen blevet udsat for chikane ved at få tilsendt seksuelt eksplicitte fotos, krænkende emails samt sms-beskeder og fx tilnærmelser fra kolleger via de sociale medier.

Et spørgsmål om at spørge rigtigt

Deltagerne i undersøgelsen blev først i undersøgelsen spurgt til, om de er blevet udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen det seneste år.

Derudover har der været mere konkrete spørgsmål ind til specifikke eksempler og situationer, hvor deltagerne kunne svare på, om de fx har været udsat for vittigheder med seksuelle undertoner, nærgående kommentarer om deres udseende eller uønskede berøringer.

Erfaringen har vist, at når man spørger mere konkret ind til situationer, så bliver de spurgte bevidste om, at de har stået i en situation, hvor de er blevet krænket. Det er da også bare 6,6 procent, der svarer, at de har været udsat for seksuel chikane, mens hver fjerde altså har oplevet krænkelser, når man spørger ind til konkrete hændelser.

Det overrasker heller ikke Lise Rolandsen Agustín, som er cand.mag. ved Center for Kønsforskning, FREIA, ved Aalborg Universitet.

- Undersøgelser af folks reaktioner viser store forskelle alt efter, om vi spørger ind til, om de har været udsat for sexchikane eller for konkrete berøringer eller uønskede seksuelle kommentarer. Det generelle spørgsmål til sexchikane får ikke nær så stort et udsving som de mere konkrete spørgsmål til krænkende handlinger, hvor flere af de adspurgte kan genkende, at de har været udsat for situationer, som faktisk er krænkende, siger Lise Rolandsen Agustín.

 

Når du oplever seksuel chikane

Her er 5 anbefalinger, hvis du oplever grænseoverskridende seksuel adfærd på arbejdspladsen:

  1. Sig fra, når din grænse bliver overskredet, eller du oplever, at en kollega får overskredet sin. Helst i situationen, hvis du kan - ellers efterfølgende.
  2. Hold fast i retten til at sige fra, selv om det kan være svært, fordi du måske føler skam eller ikke vil virke snerpet. Lad være med at tro, det er din skyld. Opfat det som et arbejdsmiljøproblem – og ikke som dit personlige ansvar.
  3. Gå til din leder, HR, TR/AMR, eller en kollega du er tryg ved, for at få hjælp til at sætte en stopper for krænkelser. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at det ikke forekommer seksuel chikane eller krænkelser på arbejdspladsen.
  4. Tal om det – det er med til at bryde tabuet. Husk, at du er med til at præge kulturen på din arbejdsplads gennem din måde at agere på. Ved at tale om det, sige fra og gribe ind, når du oplever grænseoverskridende seksuel adfærd – fx upassende seksuelle bemærkninger – er du med til at opbygge en sund og tryg kultur.
  5. Kontakt din lokale HK-afdeling og få rådgivning og støtte, hvis der ikke er en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads. Seksuel chikane er ulovligt, og HK kan derfor også, hvis der er grundlag for det, hjælpe dig med at rejse en sag og støtte dig juridisk under sagen.

Kilde: Arbejdsmiljøkonsulent i HK Stat, Betina Halbech

Svar på 12 spørgsmål, opdelt efter medlemsskab af de 4 sektorer i HK.

Klik på billedet og se en større version.

skema

Medlemsundersøgelse ved. Sexisme’, HK Danmark 2020. Undersøgelsen gennemført af Epinion.