I foråret blev der i al hast fundet fornuftige løsninger, da smittetruslen betød, at tusindvis af offentligt ansatte blev bedt om at udføre deres arbejdsopgaver fra hjemmet. Nu er der igen et stigende smittetryk, og som i nogle lande omkring os kan det også i Danmark bliver aktuelt at hjemsende medarbejdere i udvalgte hotspots. Måske kan det endda pludseligt blive en generel foranstaltning i hele landet. Og så skal det være på ordentlige vilkår.

- Der blev fundet pragmatiske løsninger i den akutte situation i foråret. Der var tale om force majeure, og derfor accepterede vi og andre faglige organisationer, at der var nogle midlertidige vilkår. Men hvis smitteudviklingen betyder, at medarbejdere igen bliver hjemsendt, skal vi have styr på hjemmearbejdsmiljøet, siger Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunal.

Arbejdsmiljøloven stiller krav til indretning af hjemmearbejdspladsen, når arbejdet i hjemmet foran en pc foregår regelmæssigt og svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge. Det gælder uanset, om hjemmearbejdet udføres efter ønske fra arbejdsgiveren eller efter ønske fra den ansatte.

Flere krav skal opfyldes

Ifølge HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent Karen Brøndsholm skal der være fokus på blandt andet disse forhold:

  • Arbejdsinventar skal være passende, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Stole, arbejdsbord og lignende skal passe til den ansatte og opgaveløsningen. Det kræver bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesædet og stoleryggen kan indstilles, så den ansatte kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Man kan ikke stille krav om et hæve-sænke-bord.
  • Der skal være plads til nødvendigt udstyr.
  • Der skal være bevægelses- og variationsmuligheder samt støtte til underarme.
  • Skærmen skal være adskilt fra tastaturet og kunne vippes og være fri for flimmer. Tastatur og mus skal være udformet, så der sikres hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

- Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at hjemmearbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan godt lade den ansatte bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder kravene, men ellers kan arbejdsgiveren for eksempel sørge for, at inventar og udstyr fra den normale arbejdsplads kan bringes til hjemmet og anvendes der, siger Karen Brøndsholm.

Som udgangspunkt er det arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og til transport af det til hjemmet.

APV skal også omfatte hjemmearbejdspladsen

En dialog med de ansatte kan tage udgangspunkt i organisationens arbejdspladsvurdering (APV), der også skal dække hjemmearbejdspladser, uanset om hjemmearbejdet kun udføres i begrænset omfang. APV’en er et godt redskab til at få vurderet, om hjemmearbejdet medfører arbejdsmiljøproblemer for de ansatte, og – i givet fald – hvordan problemerne bliver løst.

På baggrund af APV’en skal arbejdsmiljøgruppen og MED udarbejde klare retningslinjer for, hvordan hjemmearbejdet skal foregå.

Arbejdstilsynet har også gode råd i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.(Linket er udløbet pr 17/11 2020)