Med det formål at udbrede kendskabet til værdien af og mulighederne i samarbejdssystemet i kommunerne har Forhandlingsfællesskabet og KL udsendt nyt materiale. Det kan være en ganske nyttig genopfriskning for dig, der selv sidder i et MED-udvalg, og det kan være et godt udgangspunkt for overvejelser om fornyende indspark til samarbejdet.

Da repræsentanter for begge parter som nævnt har tilsluttet sig alle formuleringer, kan materialet også danne grundlag for indbyrdes, fremtidsrettede drøftelser mellem de lokale parter i kommunerne. Der er desuden fremstillet en plakat, der lokalt kan printes og hænges op på opslagstavler, så alle medarbejdere orienteres om mulighederne i denne lokale variant af den danske model.

Hent pjecerne ”Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne” og ”Hvis I vil ændre MED-aftalen” samt plakaten om MED-systemet på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.