Jonna Vestergaard frygter, at politiets mål om mere effektiv opklaring af kriminalitet ikke bliver nået på grund af et snævert politisk fokus på uniformer

Jonna Vestergaard frygter, at politiets mål om mere effektiv opklaring af kriminalitet ikke bliver nået på grund af et snævert politisk fokus på uniformer

 

 

Lige om lidt forventes forhandlingerne at udmønte sig i en ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed, som kommer til at gælde fra årsskiftet. Som formand for HK Stat Nordjylland håber jeg rigtig meget på, at man husker, at mere politi også kræver flere HK’ere til det administrative arbejde.

 

De senere år har budt på mange kritiske historier om manglende politi, langsom efterforskning og lange ventetider på straffesager. Politikere fra alle sider af folketingssalen har derfor stået i kø for at kræve flere betjente, og flere betjente kan være en god ting.

 

Målet med mere politi er jo logisk set at opklare flere sager og sørge for, at flere kriminelle bliver dømt. Men jeg frygter, at dette mål ikke vil blive nået på grund af et snævert politisk fokus på uniformer – og et manglende fokus på de bagvedliggende administrative ”muskler” til at færdiggøre sagerne.

 

Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland: Politiet er mere end folk i unform

Jonna Vestergaard, formand for HK Stat Nordjylland: Politiet er mere end folk i uniform

 

Derfor er det meget vigtigt, at der også er HK’ere nok til at følge sagerne til dørs, når der kommer flere betjente i uniform. Hvis politikerne tror, at politiet kan nøjes med det samme antal HK’ere, eller ligefrem færre HK’ere, hvad bliver så resultatet?

 

Efter min vurdering nye sagspukler og lange ventetider. Det er hverken til gavn for borgerne ELLER retssikkerheden.

 

Jeg er bekymret for, at et politiforlig vil ende med, at fagligt dygtige HK’ere med vigtige opgaver fyres for at skaffe lønsum til flere og flere politifolk i uniform.

 

Mange faggrupper løser politi og anklagemyndigheds opgaver

 

Politiforliget er første gang, at regeringens nærhedsreform skal indgå i en konkret aftale. Derfor er det en rigtig dårlig idé, hvis Folketinget binder alle pengene i én faggruppe og dermed fratager vores lokale kredse og politidirektører muligheden for at lede og prioritere indsatsen.

 

Både dommere og anklagere har offentligt krævet mere administrativ hjælp. Og det er jo på ingen måde hensigtsmæssig brug af de offentlige ressourcer, når de løser administrative opgaver, som vores medlemmer er uddannet til og specialister i at løse.

 

Det er muligt, at politikerne tror, at der kun er stemmer i uniformer. Men i HK Stat tror vi nu godt, at danskerne kan gennemskue, at der skal flere faggrupper til at løse de omfattende opgaver i politi og anklagemyndighed: I hele ”kæden” fra anholdelse og sigtelse til domfældelse.