Det er en fantastisk følelse, når arbejdet lykkedes. Lykkedes godt. Men nutidens arbejdspladser er slet ikke indrettet til at give din hjerne den ro, den har brug for.

Derfor har ledelsesrådgiver og forfatter Pia Hauge skrevet bogen ”Kontorkoma: Fra støj til fordybelse på arbejdet.

- De fleste af os får kun lov til at arbejde uforstyrret et par minutter ad gangen. Det betyder, at alle dine evner og gode ambitioner fortaber sig i multi15tasking og afbrydelser. Det er virkelig vildt, så lidt plads der er til fordybelse på arbejdspladser i dag. Og det er synd, siger Pia Hauge.

Læs et længere interview med Pia Hauge bragt i HK Privatbladet

Pia Hauge giver her i alt 15 gode råd til at opnå større fordybelse. 10, du selv kan bruge her og nu – og fem med fordel kan give videre til din chef.

10 gode råd, du kan bruge selv

1. Arbejd hjemmefra, når du har brug for sammenhængende fordybelsestid. Og dyrk de små pauser, der giver hjernen en tænkepause. Det kan være vasketøj og plæneklipning.

2. Dyrk tosomheden. Når du er på arbejde, så tal med en kollega om ét enkelt emne ad gangen, så opmærksomheden fokuseres, og samtalen holdes på sporet. Gør det gerne på en gåtur.

3. Opsøg rare omgivelser. Smukke, inspirerende omgivelser er i sig selv gode for tænkningen, da de fremmer en positiv sindstilstand, som er afgørende for effektiv tænkning. Hvis din arbejdsplads har et flot rum, udeområde eller andet, så opsøg det indimellem.

4. Bevæg dig ud i naturen. Problemer løses bedre, og kreativiteten øges i naturen. Sørg for at lægge dine pauser udendørs eller foreslå din kollega, at I går udenfor og taler om en opgave.

5. Find stillerum. Træk dig tilbage til et ledigt møderum eller et andet stillerum på arbejdspladsen. Dermed signalerer du, at du ønsker at fordybe dig. Efterlad mobiltelefonen på skrivebordet imens.

6. Prioriter sammenhængende tid. Tid er en af de centrale ingredienser i vellykket fordybelse. Adskil tid til fordybelse og hurtig tid til at være online og fikse ting på to do-listen. Der skal selvfølgelig være plads til begge dele.

7. Sørg for at singletaske. Hold op med pr. automatik at multitaske. Prioriter én opgave ad gangen, og giv den din fulde opmærksomhed.

8. Afslut opgaver. Så kan du fokusere på din næste opgave. Kan opgaven ikke afsluttes, så planlæg, hvordan den bliver det. Færdiggørelse slukker for indre støj, udløser lidt lykke og sparer på det mentale batteri.

9. Dyrk utilgængeligheden. Se det som et arbejdsredskab, at du ikke er tilgængelig for andre hele tiden. Sluk for mobilen. Luk mailen ned. Til andre tider er du selvfølgelig fuldt tilgængelig.

10. Hold pause. Pauser er både mental genopladning og helt afgørende for koncentrationsevne, kreativitet og kvalitet.

5 gode råd, du kan give til din chef

1. Skræddersy arbejdssituationen. Mennesker er forskellige, så skab et match mellem arbejdsopgave, personlighed og arbejdets rammer. Det kan veksle flere gange i løbet af da-gen eller ugen.

2. Husk tid og ro. Det er lige så vigtige arbejdsredskaber som computeren. Sørg for, at det både er let og legalt at finde arbejdsro, fx i form af stillerum, hjemmearbejde eller anden uforstyrret tid til at løse opgaver.

3. Vis tillid. Lav ingen kontrolopkald, når folk arbejder hjemme eller spadserer en tur. Den mest effektive medarbejder kan være den, der ikke svarer på mail eller telefon, fordi de er fordybet i arbejdet.

4. Prioriter pauser. De er power. Pauser er lige så afgørende for fordybelse som det koncentrerede fokus. Det er i pauserne, man får inspiration, sænker stressniveauet og får perspektiv på dagens opgaver.

5. Start med lederne. Medarbejderne kigger på deres leder og gør det samme. Lederen kan ændre kulturen ved selv at slukke telefonen til møderne, være utilgængelig i ny og næ og bakke op om behov for arbejdsro.