tomt kontor og spritflaske

Analysechef i HK Stat Thomas Lynge Madsen håber, at HK Stats undersøgelse om inddragelse af tillidsvalgte under coronanedlukningen kan bidrage til at understøtte arbejdet med en nærhedsreform. Foto: Mostphotos.

I september måned modtog knap 1.500 tillidsvalgte i HK Stat en invitation til at besvare en række spørgsmål om, i hvilken grad de er blevet inddraget i arbejdspladsens beslutninger i forbindelse med omstilling til coronasituationen.

Undersøgelsen viser, at cirka 40 procent* af de tillidsvalgte i højere grad er blevet inddraget i beslutninger i forbindelse med coronakrisen, end de sædvanligvis oplever at blive inddraget i arbejdspladsens beslutninger. Desuden viser den, at jo mere man som tillidsvalgt har været med i beslutningerne, desto højere vurderer man kvaliteten af omstillingen.

Generelt mener de tillidsvalgte, at inddragelse i håndtering af krisen er vigtig, ligesom et stort flertal mener, at deres arbejdsplads har klaret omstillingen godt. Dog svarer en fjerdedel, at de ikke er blevet inddraget i beslutninger under coronakrisen. Og det er denne gruppe, der vurderer kvaliteten af arbejdspladsens krisehåndtering lavest.

- Undersøgelsen peger således på, at inddragelsen af de tillidsvalgte har spillet en vigtig rolle i forhold til at staten har kunne fungere under coronakrisen. Samtidig viser det sig omvendt, at en mangelfuld inddragelse har haft negative konsekvenser i forhold til arbejdspladsernes muligheder for at omstille sig, siger analysechef i HK Stat Thomas Lynge Madsen.

Han glæder sig over, at næsten 50 procent af de tillidsvalgte har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, og ser frem til at kunne bruge resultaterne fremadrettet.

- I HK Stat håber vi, at undersøgelsen kan inspirere til konstruktive snakke mellem de tillidsvalgte og ledelserne omkring inddragelse under coronakrisen og generelt. Undersøgelsen vil også kunne anvendes til drøftelser på centralt plan – muligvis også i forhold til OK21.

Analysechefen henviser til SU-aftalen, som fastslår, at et velfungerende og løsningsorienteret lokalt samarbejde er afgørende for at opnå gode statslige arbejdspladser, der har fokus på kerneopgaven og er præget af kvalitet i opgavevaretagelsen, trivsel, fornyelse og effektivitet.

Understøtter FH's indspil til nærhedsreform

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har, blandt andet sammen med HK Stat, i længere tid arbejdet på et indspil til regeringens kommende nærhedsreform. Her lægger FH meget vægt på værdien af medarbejderinddragelse og en styrkelse af SU-samarbejdet i den offentlige sektor i forhold til at sikre en bedre offentlig sektor.

- HK Stats undersøgelse kan forhåbentligt bidrage til at understøtte arbejdet med en nærhedsreform, så statens arbejdspladser i fremtiden i endnu højere grad vil værdsætte medarbejderinddragelsen og SU-samarbejdet, siger Thomas Lynge Madsen.

I forordet til FH's publikation skriver næstformand Majbrit Berlau: 'Covid-19-pandemien har bevist, at medarbejdere og ledere i den offentlige sektor kan håndtere massive omstillinger. (…) Tilliden, der er udvist medarbejdere og ledere under coronakrisen, til at man lokalt finder de rigtige veje til at nå et tydeligt mål, skal forblive hos medarbejderne og lederne - også på den anden side af krisen.'

HK Stat har samtidig med undersøgelsen blandt de tillidsvalgte stillet en række spørgsmål om faglighed, tillid og arbejdsglæde til 1.500 medlemmer. Temaer, som også indgår i FH's visioner for en nærhedsreform.

Læs også: Hjemsendte HK'ere oplever mere tillid og arbejdsglæde

*TR-suppleanter er ikke med i resultatet, da deres svar viser, at de kun i meget ringe grad eller slet ikke blevet inddraget, idet det er TR, der har varetaget opgaven.