to kvindelige ansatte fra Coop og Irma i blå uniformer. Kvinden i Coop arbejder i grøntafdelingen og kvinden i Irma arbejder i vinafdelingenArkivfoto: Ulrik Tofte / Simon Klein Knudsen

Butiksoverenskomsten med Coop Danmark er forhandlet på plads, og som medlem af HK Handel og ansat på overenskomsten skal du stemme nu om dit arbejdsliv i perioden 2020-2023.
Du skal blandt andet stemme om:

Løn

  • Højere løn: Mindstelønnen stiger 
  • Fritvalgsordning stiger fra 4 pct. til 7 pct.
  • Forskudttidstillæg stiger i gennemsnit med 1,6 %
Den samlede lønfremgang er på 10 pct. i overenskomstperioden.
NB! Stigningerne er med tilbagevirkende kraft fra marts 2020

Frihed, uddannelse mv.

  • 4+6-ordningen bliver permanent
  • Du vil efter aftale kunne overføre dine reduktionstimer til den efterfølgende planperiode
  • Bedre uddannelsesmuligheder for ufaglærte
  • Bedre vilkår for elever
  • Mere forældreorlov og frihed til børnefamilier 
  • Fritvalgsordningen kan vælges fra måned til måned

… og meget mere, som du kan se i stemmematerialet her

Stemmemateriale til Coop butiksansatte. Lyseblå forside med tekst "du skal stemme"  Stemmemateriale til Irma butiksansatte. Mørkeblå forside med tekst "du skal stemme"

Sådan stemmer du

Du kan stemme via det link, du har modtaget på mail, eller via Mit HK.
Har du ikke modtaget et link, kan du kontakte os på tlf.: 3330 4314 eller mail ok2020@hk.dk

Afstemningen slutter d. 6. november kl. 12.00

Resultatet bliver offentliggjort på Coops overenskomstside