Kombit gennemførte en survey til ydelseschefer, projektledere og sagsbehandlere om KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) i uge 25 lige efter udrulningen af systemet.

Kommunalbladet har fået aktindsigt i svarene og den viser en enorm utilfredshed.

De tre målgrupper skulle svare om deres tilfredshed på en skala fra 1-5, hvor 1 er værst – sådan at 1 og 2 kan oversættes til ”meget utilfreds” eller ”utilfreds” og 3 til ”hverken/eller”.

Hos sagsbehandlerne lander cirka 75 % i de to utilfredse kategorier og alene 38 procent giver systemet bedømmelsen ”1”, altså den dårligste vurdering.

Hos ydelsescheferne ligger de tilsvarende tal på 25 og 40 procent i hhv. kategori 1 og 2.

Mistillid til de automatiske afgørelser

Måske endnu mere alvorligt, så ser retssikkerhed og lovmedholdelighed at være under voldsomt pres.

Kun cirka hver femte sagsbehandler har tillid til de afgørelser, som KSDs automatiske sagsbehandling giver – og knap halvdelen udtrykker direkte mistillid.

Samme tendens ligger i spørgsmålet om sagsbehandleren forstår de automatiske afgørelser.

Kun cirka 36 procent giver udtryk for at de overvejende forstår den automatiske sagsbehandling.

Retssikkerhed halter hvis borgeren ikke får en god forklaring

Det er dybt problematisk, lyder det fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, der beskæftiger sig med retssikkerheden via digitaliseringsklar lovgivning og automatiske afgørelser.

- Disse tal må simpelthen få alarmklokkerne til at ringe hos såvel Kombit som KMD, for i forhold til borgeren og dennes retssikkerhed er det alt afgørende, at sagsbehandleren kan forstå og dermed forklare baggrunden for en afgørelse til borgeren. Og lad min understrege: Det handler ikke om mangel på kompetencer hos medarbejderne, det er systemet, som er fejlfyldt og uigennemskueligt.

Alvoren er så stor, at Kombit må sætte alle sejl til for hurtigst muligt at rette op på fejlene, pointerer Mads Samsing.